GT KARİYER YÖNETİMİ

GT Kariyer Yönetimi Programı Hakkında

Bu program öğrencilerin gerçekçi ve kendi özelliklerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Program süresince öğrencilere yumuşak becerilerin (soft skills) kazandırılması amaçlanmıştır.

Öğrenciler için kariyer yönetimi programı, 9. sınıftan itibaren başlar ve üniversite
tercihlerine kadar devam eder.

Lise düzeyinde her sınıfta haftada bir ders saati olarak uygulanır. Her yılın sonunda
yapılan çalışmalar sertifikalandırılır. 12. sınıfın sonunda Kariyer Yönetimi Programı
Sertifikası ile lise kademesinde kazandığı beceri ve yetkinlikleri belgelenir .

GT Kariyer Yönetimi Programı

Eğitimin Amacı

1

Bugünün becerileri ile geleceğin becerilerini sentezleyerek, doğru meslek seçimi yapmak .

2

Seçtiği meslek için gerekli olan becerileri kazanmalarını sağlamak.

3

Üniversite sonrası iş dünyasının beklediği yetkinlik setlerini oluşturmak.

GT Kariyer Yönetimi Programı

Eğitimin Kazanımları

4

Etkin planlama ve zaman yönetimi konularında öz yeterlilik sağlamak.

3

Değişen ve gelişen dünyada rekabet için rekaberlik reflekslerini güçlendirmek.

2

Farkındalık düzeyinin artırılarak karşılaştığı problemlere karşı düşünce biçimleri geliştirmek.

1

Yeni dijital çağda fütüristik bakış açısı kazanmak ve geleceği tasarlamak.

5

Girişimcilik ruhu ile kariyer fırsatları ve alternatifleri oluşturmak.

6

Doğru web araçları kullanarak kişisel marka oluşturmak için etkili iletişim ağı kurmak.

7

Yeni mesleki trendler hakkında farkındalık kazanmak.

8

İş dünyasında işe alımlarda ve terfilerde en çok talep gören yetkinlikleri kazanmak.

GT Kariyer Yönetimi Tanıtım Kataloğunu İndirebilirsiniz

GTKY LOGO-01.jpg
Lise Kulüpleri
Lise Kursları
Yaz Kursu
Tercih Senin!

eOfis Nurol Tower

İzzetpaşa, Nurol Tower, Yeniyol Sk., Şişli/İstanbul, Türkiye

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2030 K12 Akademi Eğitim ve Danışmanlık