top of page

Başarısızlığın değeri: kaybettiklerimizden en iyi şekilde nasıl yararlanabiliriz?


Tulane Üniversitesi’nin Rektörü Emeritus Scott Cowen’in görüşüne göre, “Tam aktif bir çalışma hayatı bazı başarısızlıklar yaratır. Önemli olan onlardan alınan derslerdir.”

Scott Cowen’e göre hepimiz kazanmayı seviyoruz ve zaferlerimize meydan okuyabiliyoruz.


Yaptığımız işte başarılı olma, daha iyi olma ve daha fazlasını elde etme yolunda istekli davranmak istiyoruz. Ancak, başarısızlığı incelediğimizde daha fazla olmasa bile, aynı derecede öğretici olduğunu düşünüyor? Oprah Winfrey’in bir keresinde dediği gibi, “Başarısızlık büyümeye bir adım daha atmaktır”.


Başarılı olmak için gerekenlere odaklanmak yerine, başarımızı engelleyen eksikliklerin farkında olmalıyız. Kazanmayı sevdiğimiz kadarıyla, hepimiz hata yapmaya meyilliyiz ve başarısız olabiliriz. Başarısızlık, doğal ve gerekli bir süreçtir. Bazı başarısızlıklar ilk elden yani bireysel olarak yaşanmalıdır, böylece “yaşayabilir ve öğrenebiliriz”, ancak daha etkili liderler olmak için onlardan öğrenebileceğimiz ortak liderlik başarısızlıkları vardır.


Scott Cowen’e göre liderlerin başarı olmasını sağlayan en önemli başarısızlık faktörleri şunlardır;


1.Gerçekliği anlayamama

Gerçekliği anlamada başarısız olmak ve olumsuz etkilere takılmak, çabalarımıza sarılarak odağı ve perspektifi genişletmeyerek büyük resmi görme fırsatını kaçırmaktır.


“Başarılı olmak için gerekenlere odaklanmak yerine, başarımızı engelleyen eksikliklerin farkında olmalıyız.”


Zayıf yönlere odaklanan daha geniş ve gerçekçi bir bakış açısı kişiye daha iyi hizmet eder. Hiçbir lider ya da kuruluş hiçbir zaman rahatlamaya düşmemelidir.


2.Yanlış kişiyi işe almak ve hatayı düzeltmek için süreyi uzatmak

Yetki ve beceriler yeni işlerin gereklilikleri ile aynı hizada değildir. Dürüst performans değerlendirmeleri ve geri bildirimler, personelinizi geliştirmek için önemlidir.Maalesef, liderlerin, çalışanlarının lider olarak büyümelerine yardımcı olmak için zaman ayırması çok nadirdir ve nadiren titiz bir başarı planlaması yaparlar.


3.Başarısızlık, tartışma ya da hoşnutsuzluk korkusuyla ilgili karar vermede cesaret eksikliği

Tam olarak başarısızlığa yol açacak eylemsizlik ve kararsızlığımız olduğunda, başarısızlık korkusuyla zorlu durumlardan sık sık uzak durmamız ironiktir. Gerçekler bizi farklı bir yöne işaret eder ama oraya kendimizi getiremeyiz. Bu karar ya da kararların eksikliği, bizi rahatsız etse de cesaretimizi harekete geçirmeli ve başarısızlığı başarıya dönüştürmeliyiz.


“Uyum, güçlü bir ekip oluşturmak için her şeydir ve dürüst performans değerlendirmeleri ve geri bildirimler, personelinizi geliştirmek için önemlidir.”

Çoğu zaman, hiçbir karar vermemek bir karar vermekten kaynaklanır, yanlış karar, ancak tek yaptığımız statükoyu sürdürmektir ve yanlış olanı kabul etmekte de cesur değilizdir.. Etkili liderler, zor gerçeklere ve gelecekle ilgili bakış açısına dayanarak zor kararlar verme cesaretine sahiptir.


4.Sizinle aynı fikirde olmayanları dinlememek ve başarısızlığı öğrenme için kullanmak

Herhangi bir büyük karardan önce farklı bakış açıları düşünmemiz gerekir, bu düşünce biçimi doğru kararlara yol açtığı için saygılı tartışma sürecini takdir etmek öğrenmeyi sağlar. Farklı ve muhalif perspektifleri dikkate almamak fikir ve çözümlerin ortaya çıkmasını engelleyebilir.


5.Kişinin kişisel güçlü ve zayıf yönlerini anlama eksikliği

Takipçilerinizin sizi tanımalarını sağlamak, güçlü yanlarınızla birlikte zayıf yönlerinizi de sergilemeyi gerektirir. En etkili liderler, liderliğin öğrenmeyi içerdiğini anlarlar ve çevrelerindeki insanlardan zayıf yönleri üzerinde çalışmaya yönelik geri bildirimleri almayı kabul eder ve aynı zamanda bu yönde çalışma arkadaşlarını teşvik ederler. Özgünlüğün ve duygusal zekanın gücüne inanın- Başarılı lider olmak için anahtar özelliklerinden biri olan öz-farkındalık, iyi bir lideri büyük bir liderden ayırabilen bir kalite göstergesidir.


“Nasıl başarısız olabileceğimizi daha iyi anlayarak, sonunda nasıl başarılı olacağımızı öğreniyoruz.”

6.Ne zaman çıkacağını bilmemek

Enerjilerini, motivasyonlarını ve dürtülerini kaybetmiş olan liderler yetenekleri ve organizasyonun ilerleyişini sürdürmek için sürekli değişen bir dünyanın taleplerini artık karşılamıyor olabilir. Sebep ne olursa olsun, liderliğin artık bir örgütün çıkarlarına ilgi göstermediği zamanlarda kalmak ölümcül ve yaygın bir hatadır. Değişim sadece normal değil, aynı zamanda sağlıklıdır, bu yüzden bir liderin belirli dönüm noktalarına ve başarısızlık seviyesine ulaşıldıktan sonra geri çekilme kararı (Peter Drucker’ın yönetim ilkesinin düşünün) aslında büyük bir liderlik eylemidir.


Başarısızlığın yaşanması örneksel liderliğin kaynağı olabilir. Nasıl başarısız olabileceğimizi daha iyi anlayarak, nasıl başarılı olacağımızı öğreniyoruz. Sağlıklı bir kişisel farkındalık dozu, açık bir zihin ve gerçekte neler olup bittiğini görmek için cesaret, liderler için başarısızlığı önleyebilir ve kazanma çizgilerini devam ettirebilirler.


‘’GT Kariyer Yönetimi Programı’’ ile, lise düzeyinde hazırladığımız “Gelişim Tasarımı” derslerimizde öğrencilerin liderlik becerilerini geliştirmelerini sağlayan eğitimleri bir müfredat olarak hazırladık. Her sınıfa haftada bir ders saati olarak uyguladığımız dersleri her yılın sonunda yapılan çalışmalar ile sertifikalandırıyoruz. 12. sınıfın sonunda Kariyer Yönetimi Programı Sertifikası ile lise kademesinde kazandığı beceri ve yetkinlikleri belgelendirdiğimiz bu beceri geliştirme programında 12. sınıfta kazandırdığımız“ Güçlü Liderlik Modelinde Uyum, Esneklik ve Çevik Yönetim” becerisinin en çok da başarısızlık karşısında gösterilen davranış biçimleri açısından önemli bir çözüm kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.

Comments


bottom of page