top of page

"Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü"​ Mc Kinsey Türkiye RaporuGeçenlerde Mc Kinsey Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü raporunu yayınladı. Raporda öne çıkan başlıklar ve göze çarpan başlıkları yaptığımız çalışmalar ışığında değerlendirerek sizler için bir özet hazırladık.


Dijital teknolojilerin benimsenmesi gelecekteki ekonomik büyümenin en önemli faktörü.

İşgücü ile ilgili fırsatların ve zorlukların iyi anlaşılması Türkiye’deki işgücünün yaklaşmakta olan dönüşüme hazırlanması açısından son derecede önemli. (en önemli konu olan eğitim başlığında dönüşümü ayrı bir ana başlıkta değerlendirmek gerekiyor)


Dünya genelinde mevcut teknolojiler, işlerin %50’sinin otomasyonla yapılmasına olanak sağlayacak nitelikte. (dolayısıyla iş gücünün kaybına değil fırsatları keşfetmek gerekiyor)

Türkiye’de mevcut teknolojilerle her 10 meslekten 6’sı yüzde 30 oranında otomatize edilebilir durumda. Artan verimlilik kısa süre içinde birçok olgun ekonomide büyümenin lokomotifi haline gelecektir. (meslekler ve teknik becerilerden çok odaklanmamız gereken yumuşak beceriler -soft skills-)


Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlarla birlikte yaşanan sosyal değişimler tüketim artışını beraberinde getiriyor. Belirtilen değişimler, Türkiye’nin bugünkünden daha yüksek seviyede hizmet odaklı bir ekonomiye sahip olmasına neden olacak. (neden hizmet odaklı bi ekonomi yaklaşımı olacak? işler otomasyona devredildiğinde insan merkezli beceriler gerektiren işler ve sektörler öne çıkacak)


Türkiye’de 2030 yılında yaklaşık 33,3 milyonluk bir işgücü ihtiyacı olması öngörülüyor.

2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş oluşabileceğini öngörüyoruz. (mevcut kayıpları ele almak yerine kişileri öne çıkaran beceri ve yetkinlikleri elde edebilir, yeni iş dinamiklerine uygun becerileri setlerini oluşturarak geleceğin fırsatlarını kucaklayabiliriz)


Türkiye’nin yetenek dönüşümünü gerçekleştirebilmek için işgücünde bulunan 21,1 milyon kişinin mevcut mesleğine devam ederken teknolojiden yararlanarak yeni yetkinlikler geliştirmesini gerekecek. (mesleki özellikleri barındıran sert beceriler -hard skills- ile başarı faktörlerini oluşturan yumuşak becerileri -soft skills- ayrı ayrı ele almak gerekiyor)


İşgücüne katılacak 7,7 milyon çalışanın gerekli yetkinliklerle donatılması önem taşıyacak.

(Türkiye’de mesleki beceriler ile ilgili birçok kurs, çalışma ve etkinlik yapılmakta ancak takım çalışması, işbirliği, yaratıcı düşünce, kompleks problem çözme, etkili ve sonuç odaklı iletişim, verimli zaman yönetimi ve etkin planlama gibi bir çok konuda üretilen değer içerikten öte gidemedi. Her ne kadar bazı kurum ve kuruluşlar farkındalık çalışmaları yapıyor olsa da orta öğretim seviyesinde bir müfredat ile üniversitelerde ders olarak kabul gören somut bir çalışma olmadı bugüne kadar.)


Gelecekteki yetkinlikler beş kategori altında inceleniyor:

1. Fiziksel yetkinlikler

2. Temel yetkinlikler

3. İleri seviye bilişsel yetkinlikler***

4. Sosyal yetkinlikler***

5. Teknoloji yetkinlikleri.

(6. yetkinlik olarak Temel Dijital Yetkinlikler eklenmesi gerekir)


***K12 Akademi olarak odaklandığımız alan bu yetkinlikler.


Türkiye’nin yetenek dönüşümünü hayata geçirmek için ilgili tüm paydaşlar olarak, işimizin geleceği kapsamındaki girişimlerde iş birliği yapmalıyız .


Bu paydaşların her birinin neler yapabileceği aşağıdaki şekilde özetlenebilir. (K12 Akademi olarak paydaşlarımız orta öğretim ve yüksek öğretim kurumları ile birlikte iş dünyası. Her ne kadar benzer çalışmaları yapıyor olsa da asıl ihtiyaç öğretim kurumlarında ancak akademik başarı ile sınav kaygısına odaklanan paydaşlarımız ne yazık ki zamanın gerisinde kalarak öğrencilere beceri ve yetkilik kazandırmada işin önemini Kariyer merkezleri veya staj çalışmalarından ibaret görüyorlar.)


Şirketler ve Birlikler

• Lider şirketler stratejik işgücü planlaması için çalışmalar yapmalı ve yetenek dönüşümü ile ilgili yol haritasını hazırlamalıdır. Şirketler, çalışanlarının mevcut yetkinliklerini geliştirme ve yeni yetkinlikler kazandırma girişimlerine odaklı özel yatırımlar yapmalıdır.

• Liderlik yetkinliklerinden dijital yetkinliklere kadar farklı alanlarda, çalışanların yetkinliklerini geliştirmek üzere kurumsal akademilerden yararlanabilirler.

• Çevik çalışan yetki sahibi takımlar oluşturulmalıdır. Çalışanlar, yeni çalışma modeli ve liderlik anlayışı konusunda geliştirilmelidir.


Kamu Kurumları

• Ülkedeki yetenek havuzuna bakarak, yetkinlik analizini yapabilir ve gelecekteki yetkinlik ihtiyacını öngörecek şekilde bir yol haritası planlayabilir.

• Bilişim Vadisi ve kurulmakta olan model fabrikalarda bu yetkinlik geliştirme programlarına özel önem verilmelidir.


Eğitim Kurumları

• Eğitim sistemi, ileride gerekli olacak yetkinlikleri karşılamak için okul müfredatını yenilemelidir.

• Üniversiteler ve eğitim kurumları seminerler, sertifika programları ve çevrimiçi eğitimlerle gelecekte ihtiyaç duyulacak yetkinliklere göre tasarlanmış, yetişkinlere uygun açık eğitim programları hazırlamalıdır.

• Geleneksel içerikten vazgeçip her yerde, her zaman iş başında yetkinliklerin kazandırılmasını geçerek sınıf deneyimi daha kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürülmelidir.

• Toplum merkezleri ve uzmanlarla iş birliği yaparak, yaşıtlar arası öğrenme veya problem çözme yetkinlikleri, hızlı prototip oluşturma veya doğru soruları sorma yetkinliklerini de içine alan proje bazlı öğrenmeyi kullanarak.yeni bir öğrenme deneyimi geliştirilmelidir.

• Eğitim sisteminin, sürekli yeni yetkinlikleri benimseme ve yeni zorluklarla göğüs germe isteğinin ortaya konduğu “öğrenmeyi öğrenme” becerisini kazandırması gerekir. Bu sayede öğrenciler eleştirel düşünmenin, problem çözmenin ve herhangi bir durumla başa çıkmak için hayat boyu öğrenmenin temellerini atabilir.


Bireyler

• Bireyler, kariyerleri boyunca yetkinliklerini sürekli güncelleyerek kendi öğrenim yolculuklarını sahiplenmelidir. Liderler kendileri ve organizasyonları için yetkinlik geliştirme ihtiyaçlarını anlamalı ve değişimin öncüsü olmalıdır.

• Bireyler, sosyal yetkinlikler (zorlukları yenme gücü ve değişime ayak uydurma, vb.), teknoloji yetkinlikleri (programlama, veri analizi, vb.) ve bilişsel yetkinlikler (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, vb.) de dâhil olmak üzere geleceğin önemli yetkinliklerine ve niteliklerine odaklanmalıdır. Liderler, bu yetkinlikleri geliştirme konusunda organizasyonlarını hazırlamalıdır.

• Bireyler “kendisini yenilikçi bir şirket” olarak gördüğü bir yaklaşımı benimsemek ve kariyerlerine girişimci bir bakış açısıyla yaklaşmak zorunda kalacaktır. Proje bazlı, bağımsız ve yarı zamanlı işlerde artış görülmektedir. Bireyler, kendilerini yaşam boyu farklılaşabilen esnek kariyer yollarına hazırlamalıdır.

Comments


bottom of page