top of page

Dijital bir gelecekte teknoloji değil, beceri ve yetkinlik gelişimi başarının anahtarıdır.


Sınırsız bilgi ve teknoloji kaynağı giderek artmakta ve işletmeler bazında özellikle büyük şirketler dijital dönüşüm ve teknoloji konusunda ciddi yatırımlar yapmakta. Ancak bu konuda göz ardı edilen husus, teknolojiden daha önemli olan nitelikli iş gücünün, beceri ve yetkinliğe dayalı deneyim sayesinde teknolojinin gelişimini ve dijital araçların kullanımını anlamaktan geçiyor.


Beceri ve yetkinlik gelişimi, özellikle de dijital becerilerin geliştirilmesi uzun bir süreçtir. Ancak, doğru kişilere, doğru becerilere ve rollere sahip olanları kazanmak, işe başlamak için doğru teknolojiyi, algoritmayı veya iyi bir başlangıcı seçmekten daha önemli olduğunu görmekteyiz.


İnsan gücünü doğru anlayarak insan merkezli yumuşak becerilerin öne çıktığı bir geleceğe hazırlanmak için önemle vurguladığım “Beceri ve Yetkinlik Temelli Profesyonel Gelişim” programları uygulanması gerekiyor. Bu programın amacı, bireylerin ve işletmelerin, mevcut ve geleceğin becerilerini sentezleyerek, deneyim temelli gelişim programları tasarlamak ve uygulamak. Bu yolda önemli bir adım attık ve “Gelişim ve Gelecek Tasarımı Deneyim Programı” ile öğrencilerin beceri gelişimini sağlayan bir farkındalık ve öğrenme programı ile lise düzeyinde uygulamalara başladık.


World Economic Forum eski ve yeni becerilerin birleştirilmesinin, dijital rol ve beceri setlerinin ötesine geçilmesinin, önleyici becerilerin geliştirmesine yatırım yapılmasının, inovasyon fırsatlarını ölçeklendirmek için lider pozisyonlarının odağa alınmasının, yapay zeka — insan dengesinin optimize edilemesinin ve liderlik ekiplerinin dijital becerilerinin geliştirilmesinin önemini vurguluyor.


Teknolojik yeniliklerin gerçek iş sonuçlarına dönüştürülmesi söz konusu olduğunda, teknoloji nispeten kolaydır; genellikle sınırlayıcı faktör olan ve zor olan ise yetenek eksikliğidir.

Şirketler bugünün rollerini doldurmalı ve çoğu şu anda olmayan gelecekteki roller için plan yapmalıdır. Yaptğımız bir araştırmada , küçük şirketlerin sadece % 27’sinin ve büyük şirketlerin % 29’unun dijital dönüşüm için doğru yeteneğe sahip olduklarını gördük.


Araştırmamız sayesinde, şirketlerin dijital inovasyonu hızlandıracak insanlara sahip olmalarını sağlamak için kullanabilecekleri altı stratejiyi de ortaya çıkardık.


1. Eski ve Yeni Yeteneklerin Birleştirilmesi

Dijital dönüşümde yeni teknik yeteneklere odaklanmak cazip gelse de, daha doğru olan yaklaşım, eski dijital çalışanlardan gelen alan bilgisiyle yeni dijital yetenekleri birleştiren bir modeldir. Ve bu model entegre ekiplerde yüksek performans sağlamak için doğru yapıların bir uygulamadır, süreçler ve sonuçlar açısından teşvikleri ve ödülleri sağlamak da önemlidir. 


2. Dijital rol ve beceri setinin ötesine geçin

Tasarımcılar, geliştiriciler ve veri bilimci gibi işleri yapan herkesin rekabet ettiği bu roller göze çarpıyorsa, şirketler dijital bozulmalarda ne gibi yeni rollerin ortaya çıkabileceğini keşfetmeliler. Bunların arasında ürün inkübasyon yöneticileri, davranış bilimcileri, seyahat haritalayıcıları, iş modelleyicileri, çözüm bulucuları ve gelişmekte olan teknoloji uzmanları olabilir. Belki de yakında İK departmanınızda bir Yapay Zeka uzmanına ihtiyacınız olacak ve şimdi bunu düşünmenin zamanı geldi. 


3. Önleyici beceri geliştirmeye yatırım yapın

Becerileri ve rolleri belirledikten sonra, genellikle iç ve dış çalışanları, ortakları ve serbest çalışanları içerecek doğru yetenek ekosistemini inşa etmeye yatırım yapın. Çalışanlarınızı sürekli dijital öğrenme programları, iş hareketliliği ve beceri aşılama ile güçlendirmek ve organizasyonunuzu dönüştürmede lider rol oynamak için kritik öneme sahip olmanız gerekir.


4. İnovasyon fırsatlarınızı ölçeklendirmek için “genel yönetici" pozisyonlarını odağınıza alın

Mevcut bir iş ünitesini ya da fonksiyonunu yönetme becerisine sahip çoğu genel yönetici, yıkıcı bir yenilik fırsatını yürütmek için gerekli girişimci ya da dijital becerilere sahip değildir. İşin bu kısımlarını yapan insanlar için, özellikle gelecekteki roller için ideal liderlik profili, “dengeli T” olarak tanımladığımız, Girişim Genel Müdürü dediğimiz şeydir. 


Bu yöneticiler sermaye artırımı, tasarım düşüncesi, yalın başlangıç süreci, hesaplanan risk sorumluluklarını alma, pazara girme stratejileri oluşturma ve girişim ölçeklendirme gibi becerileri ile, takip edilen pazarla doğrudan ilgili ürünleri teknoloji uzmanlığı ile dengede tutar. Bu yetkinliklerin ötesinde, Girişim Genel Müdürleri veya “Girişimciler”, tipik kurumsal engelleyicileri yönlendirmek ve çığır açan bir fırsatı inkübe etmek ve ölçeklendirmek için anlayışlı ve etki alanı bilgisi ile birlikte güçlü bir girişimci zihniyetine sahiptir.
5. Yapay Zeka-İnsan dengesini optimize edin

Yapay Zeka tabanlı uygulamaların yarattığı rüzgar ve yenilik fırsatlarına gerçekten ayak uydurmak istiyorsanız, makineler ve insanlar arasında hızlı bir denge kurmanız gerekir. Verilerinizi en iyi şekilde kullanmak için, makineler için, insanlar için, hangilerinin bir hibrit model olduğu ve en iyi hale getirilmesi gerektiği konusunda sınıflandırmanız gerekir. Bu sınıflandırma, yeniden şekillendirme, yeteneklerin tasarlanması ve işgücünüzün Yapay Zekanın egemen olduğu bir gelecek karşısında doğru boyutta olmasını sağlamak için zor kararların içerdiği yönetme becerisine sahip olması gerekir. Bu sınıflandırma ve yönetme çabasını ortaya koymak, rakiplerinize karşı daha sonra üstesinden gelinmesi zor olan bir avantaj elde etmenize izin verir. 


6. Liderlik ekibinizin dijital becerisini geliştirin

Dijital beceriler, liderlerin ve ekiplerin teknoloji, müşteri odaklılık, yıkıcı inovasyon, deneyimsel bir zihniyet ve hızlı uygulama tutkusunun ne kadar iyi olduğunu gösterdiğinin bir ölçüsüdür. Hem mevcut iş modelinde çalışan hem de daha dijital bir geleceğe doğru gelişen hızlı bir organizasyon sağlamak için bir kuruluşun liderlik ekibinde sahip olması gereken özelliklere odaklanmak gerekir.


Dijital dönüşüm için bir dijital kurtarıcı bulmaya çalışmak yerine, dijital becerileri kullanmak ve dijital bir gelecekte kazanmak için kıdemli ekibinizin (aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi) bireysel rollerini geliştirin.
Başarılı bozulmalara doğru

Açıkçası, işgücünüzü dijital bozulma altında gelişmek üzere yeniden şekillendirmek, özellikle dijital geleceğin hareketli bir hedef olduğu göz önüne alındığında, büyük bir zorluk olarak görülmektedir. Keşfedilmesi gereken yeni yetenekler, beceri ve yetkinlikler pazarda uzun vadeli rekabet avantajı yaratmak için şirketlerin değişmesi gereken altı ana alandan sadece biri. 


Diğerleri arasında adım adım müşteri çıktıları sunulması, atılım ve sürekli yeniliklerin sürdürülmesi, verilerinizin para birimi olarak kullanılması, bu verilerin inovasyon ağları aracılığıyla hızlandırılması ve amaçlarınızın yeniden dizayn edilmesi yer alıyor. 


Bu uzun bir süreçtir. Ancak, doğru kişilere, doğru becerilere ve rollere sahip olanları kazanmak, işe başlamak için doğru teknolojiyi, algoritmayı veya iyi bir başlangıcı seçmekten önce gelecektir. Öyleyse insan gücünü doğru anladığınızdan emin olmanız gerekir. 


Comments


bottom of page