top of page

İşbirliğini ve Farklılıkları KucaklamakBizden farklı insanlarla çalışmak, uzmanlaştığımız becerilerin ve zihinsel modellerimizin sınırlarını zorlamamızı sağlar.

Farklı zihinlere ve farklı görüşlere açıklık gösteren insanlar düşünce biçimlerindeki değişikliğin potansiyelini keşfedebilir. Bu değişikliğin etkin gücü ağırlıklı olarak pozitif yüklüdür.

Bütünleşik başarının kurumsal yapılarda ana unsuru birlikte çalışma kültürü oluşturak takım çalışmasını ve işbirliğini aktif hale getirmektir. Farklı zihin yapısına sahip insanların bir araya gelerek oluşturduğu yapılarda özellikle de proje bazlı işlerde yaratıcılığın ve üretkenliğin parlaması için takım çalışması önemlidir. Aykırı ve hatta saçma fikirlerin, projenin veya çalışmanın niteliğini üst düzeyde artırabilmesini sağlayan ve işbirliğine dayanan çalışma modelleri sayesinde, sonuç alınmak istenen konuda parlak görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar. Her bir fikir ve görüş bu süreçlerde çok değerlidir çünkü konu üzerinde çalışılan fikir zincirlerini birbirine bağlayarak doğru zihin haritaları oluşturur.

Aykırı fikirlerin zihin açıcı olduğu söylenebilir ve genelde bu fikirlerin yaratıcıları problemlere daha kolaycı bir yöntem ile yaklaşır. İşbirliğine dayalı çalışmalarda olumlu ve başarılı sonuçlar almak için insanları sadece çözümlerinize değil aynı zamanda problemlerinize de dahil etmelisiniz. Problemi anlaşılamayan sorunun çözümünün de bulunamayacağı aşikardır.

Comments


bottom of page