top of page

İnsanların Problemleri Çözmesini Nasıl Sağlarız?Ya da “işleri ellerine yüzlerine bulaştırmamaları için ne yapabiliriz?” sorusu da olabilirdi. Problem çözümü için doğru iş ve zaman tespiti önemli. Ayrıca koyulan kurallar çerçevesinin genişliği de problem çözümü için yeterli olmayabilir, hatta geniş bir çerçeve işleri daha kompleks bir sorun haline de getirebilir.


Kurallar çerçevesinin sınırları, insanların belli başlı sorunlarla başa çıkabilmesi ve duruma yaratıcı fikirler geliştirerek kalıcı çözümler oluşturabilmesi açısından yaratıcılığı ortaya çıkaran cevaplar vermesini sağlayacak şekilde çizilmelidir. Eğer bu sınırlar esnek değilse ve çözüm adına rol alan insanlar için bireysel esneklik sağlamıyorsa, sınır koyma konusundaki girişimlerin ve tüm eylemlerin hedeflenen sonucu yakalamada uygun olmadığı anlamına gelecektir.


Problemin çözümü için uygun yetenek ve beceri kümeleri de olması gerekir. Yaşamın bir çok anında, özellikle de iş hayatında çokça rastlanan, dijital dönüşüm süreçlerinde verilen kararların ve çözüm uygulamaların yapılmasını sağlayan işgücünün niteliği, o problem için gerekli olan beceri setleri ile aynı oranda eğilim gösteriyor.


Problemin varlığının tespiti için gerekli olan öncelikli eylem görüş netliği kazandıran araç setlerini belirlemektir. Problemin varlığı, problem tipinin belirlenmesinde daha objektif olabilmeyi, derinliği algılayabilmeyi, nedensel durumları anlayabilmeyi ve bağlamsal ilişkileri kavrayabilmeyi gerektirir. Aksi takdirde ne ile uğraştığımız ve nasıl yapmamız gerektiği konusunda karar mekanizmaları oluşturamayız.


Sınırlarımızın çoğu bizim kendi içsel süreçlerimizden değil, dışsal gerçekliklerin bir sonucu olarak konmuştur: Yapay zeka, otonom sistemler ve robotik teknolojiler gibi dijital dönüşümün merkezinde bulunan sınırsız kaynaklar karşısında, beceri yetersizliği ile bu kaynakların nerede, nasıl ve ne için kullanılacağı sorunu, problemlerin çözümü açısından bu kaynakları sınırlı duruma getirmektedir. Bu gibi şeyleri biz kontrol edemeyiz. Fakat bizim içeriden koyduğumuz sınırlar doğru şekilde kullandığı takdirde insanların çalışma biçimlerini de değiştirerek problemlerin çözümüne dair yeni, yaratıcı fikir ve çözümler geliştirmeyi sağlayabiliriz.


Doğru ve yetkin becerilere sahip olanların hata yapma toleransını yükseltin. Hata ekonomisi başarı ekonomisinden daha düşük emin olabilirsiniz. Hataların ve yenilgilerin öğretici ve geliştirici gücünü sahiplenin.

Commentaires


bottom of page