top of page

MANİFESTOBugünden geleceğe seslenirken


Dünya Beceri Yetersizliği (MPG) raporunda dünya ortalaması %46 iken Türkiye %66 ile ortalamanın altında kalıyor, çin %13 ile en iyi seviyede. Küreselleşme, teknoloji ve ticaret ağlarının genişlemesi, otomasyon ve yapay zekanın yükselişi, işgücü piyasalarını dünya çapında hızlı ve düzensiz bir hızla değiştiriyor. Küresel bir topluluk olarak kendimize sormalıyız:

Değişen iş dünyasında, gençleri geleceğe doğru şekilde hazırlıyor muyuz?

Gençler, mevcut işlerde ihtiyaç duydukları ve geleceğin işleri için ihtiyaç duyacakları eğitim ve becerileri alıyorlar mı?

Mesleki ve teknik eğitimin yanı sıra teknolojiyi, geleceği ve geleceğin iş dinamiklerini anlamak ve buna uyum sağlamak için yumuşak becerilere (Soft Skills) sahipler mi?

Gençler sahip oldukları beceriler ile mevcut işler arasında çarpıcı bir uyumsuzluk buluyorlar. Başka bir deyişle: dünkü yetenekler bugünün iş piyasasına uymuyor ve gelecekte bu uyumsuzluğun artacağını görebiliyoruz.

Beceri krizi, sadece fırsat bekleyen ve daha iyi bir gelecek arayan gençler için değil, aynı zamanda ekonomik büyüme isteyen ve sosyal istikrar arayan tüm ülkeler ile bölgeler için de zorlu bir tablo çiziyor. Ancak, bu beklenmedik bir tablo değil. Bir yandan teknolojiyi geliştirirken diğer yandan teknolojik değişime uyum sağlayacak becerileri eş zamanlı olarak geliştirmiyoruz. Birçok alanda karşımıza çıkan bu beceri boşluğunu kapatmak için birlikte çalışırsak durumu değiştirebiliriz.

İşlerin ve işletmelerin gençlerden beklediği iyi bir akademik geçmişin olduğu diplomalar yerine problem çözme, güvenilirlik, takım oluşturma ve iletişim, inovatif düşünce, sosyal zeka, dijital zeka ve teknoloji iletişimi gibi aktarılabilir becerilere ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

K12 Akademi Eğitim ve Danışmanlık olarak, uzun yıllardır beceri yetersizliği konusunda eğitim alanında ve iş dünyasında çok önemli çalışmalar yaptık, bunların arasında:

123 özel ve devlet okulunda yaklaşık 12.400 öğrenciye farkındalık çalışması yaptık. Bu grup içinden 1.300 öğrenciye kişilik tipi, baskın özellikler, mesleki eğilim, dijital dünya ve teknoloji bilgi düzeyi testleri ile birlikte SWOT analizleri yaparak çok önemli veriler elde ettik. Özel bir çalışma gurubunda yer alan 700 öğrenciye rehberlik, 300 öğrenciye koçluk ve 70 öğrenciye de kariyer danışmanlığı yaptık. Fiziksel olarak ulaşamadığımız 440 okula da mailing çalışması ile bilgilendirme gerçekleştirdik.

Çalışmalarımızın güvenilirliğini ve gerçerliliğini sağlamak için küresel 274 makale ve 63 rapor inceledik. Farklı sektörlerden 326 KOBİ araştırması ile birlikte 262 networking gerçekleştirdik.

Bilgilendirme ve farkındalık kapsamında yaptığımız sunum ve seminerlere 123 farklı güncelleme yaptık. Araştırmalarımızda elde ettiğimiz bilgiler sayesinde 214 yeni meslek, 125 geleceğin becerileri ile BM'nin hazırladığı 17 farklı başlıkta Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler ile ilgili 165 alt hedef için farkındalık çalışmaları gerçekleştirerek geleceğin becerileri ile ilgili sentezleme çalışması yaptık.

Tüm bunların toplamında, liselerde Beceri ve Yetkinlik Gelişimi kapsamında 9-10-11. sınıflar için üç yıllık lise eğitimi sonunda 70 ayrı başlıkta Gelişim ve Gelecek Tasarımı Deneyim Programı oluşturduk. Hedef kitlemiz liseler olmasına rağmen süreç içerisinde üniversiteler ile liseler arasında köprü kurabilmek için yaptığımız iş birliği görüşmelerinde üniversitelerin de talebi ile karşı karşıya kaldık. Aynı şekilde üniversiteler için de, her yıl 8 başlıktan oluşan dört yıl boyunca toplamda alacakları 32 başlık altında Beceri ve Yetkinlik Temelli Profesyonel Gelişim Deneyim Programı oluşturduk. Bu programları liselerde rehberlik servisleri, üniversitelerde kariyer geliştirme merkezleri ile işbirliği altında uygulamaya başladık. 4 özel okul ve 2 özel üniversite ile işbirliğimiz devam etmektedir.

Hazırladığımız lise ve üniversite eğitim programlarında, özellikle eğitim sürecinde her kazanımın daha çok deneyimsel olmasına özen gösterdik ve bu anlamda oyunlaştırma ve hikayeleştirme yöntemleri ile uygulamaları zenginleştirdik.

Eğitimlerde öğrencinin kendini tanıma, özgün ve bireysel farklılıklarını, güçlü ve zayıf yanlarını görme, kendi becerilerini keşfetme ve geleceğin iş dünyasının beklentileri ve yeni dinamikleri ile ilgili hangi beceri ve yetkinlikleri kazanması gerektiği konusunda özgün bir yöntem kullanıyoruz. Bu kapsamda hem liseler ile üniversiteler arasında hem de üniversiteler ile iş dünyası arasında köprü kurarak nitelikli iş gücünün oluşmasına ve bu iş gücünün doğru konumlandırılmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturuyoruz.

Eğitimler sonucunda öğrencilere dijital sertifika ve dijital rozetler sağlayarak kişisel portfolyo oluşturmalarına ve başarılarını paylaşmalarına destek veriyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaları djiitalize etmek ve sadece ulusal düzeyde değil global anlamda iyi işler çıkarmak için hazırlık çalışmalarımız da var.

Biz kurumsal iş hayatını bir kenara atıp hayallerinin ve tutkularının peşinden giden iki girişimciyiz ve kendimizi SENKRONOMİST olarak tanımlıyoruz, bu tanımın özel hikayesini de ayrıca paylaşmak isteriz. Hedeflerimiz ve vizyonumuz çok yüksek ancak ulaşılabilir mikro hedefler koyduk. Hızlıca uygulanabilir modeller çıkararak, deneyimleyerek, öğrenerek, geliştirerek ve uygulayarak çevik hareket ediyoruz ve girişimlerimizin başarılı sonuçlarını hızlı alıyoruz.

Mottomuz;

Mevcut beceriler ile yeni becerileri sentezliyoruz,

Beceri ve Yetkinlik Temelli deneyimsel gelişimi tasarlıyoruz,

Mutlu ve sürdürülebilir başarı için geleceği birlikte inşa ediyoruz.

Çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla paylaşmak, nitelikli insan gücü için özgün bir ekosistem yaratmak,

gençliğe, topluma, ülkemize ve dünyaya bir değer ve fırsat oluşturmak için tüm heyecanımız ve enerjimizle çalışıyoruz.

Çünkü:

Biz kuralları kabul etmeyen iki çılgın eğitimciyiz. Var olanı değil, hayal edilebileni gerçekleştirmek için sıra dışı fikirleri ve yöntemleri deneyimleme enerjisini her zaman yüksek tutan kaçkınlarız.

Profesyonel bakış açımız ve amatör ruhumuz tam yerinde, bitmek bilmeyen enerjimiz ve her daim yeniyi arayışımız, innovatif yaklaşımımız, aykırı ve farklı duruşumuz ile sıra dışı buluşlarımız, standardı kabul etmeyen, dertsiz başına dert alarak sürekli icat çıkaran, aktif değil proaktif, biraz akıllı ama çokça deli, ciddi ama eğlenceli, bugünü anlayan ama geleceği okuyan, duygusal aynı zamanda mantıksal, biraz realist ama kesinlikle SENKRONOMİST insanlarız.

Comments


bottom of page