top of page

Mükemmel olmak, günümüzde en iyi olanı yakalamaktır, kusursuz olmak değil.Mükemmel olmak, günümüzde en iyi olanı yakalamaktır, kusursuz olmak değil.


İletişimde en iyi olan nedir peki?


Telefonu açtığında naif bir ses tonu ve ikna kabiliyeti ile karşı tarafı etkilemek,


Yüz yüze geldiğinde göz teması kurarak samimi ve içten bir iletişim dili ile konuşmak,


Tüm açıklığıyla objektif ve şeffaf bir yaklaşım ile düşünce ve fikirleri paylaşmak,


Eleştirel bakış açısıyla karşı tarafı kırmadan empati kurarak itirazını yumuşak şekilde aktarmak,


Söz verildiğinde, verilen söz yerine getirilemeyecekse bile sözünde durmak için gününde ve zamanında geri bildirimde bulunmak,


Planlamaya uymak, uyulamıyorsa bile bir mesaj veya mail ile durumu belirten bir açıklama nezaketinde bulunmak,


Sonuçlar her ne olursa olsun süreçlerin sonuçları etkilediğini ve hatta belirlediğini düşünerek süreçlerle ilgili periyodik olarak kişiyi bilgilendirmek,


Duruma nesnel ve maddi açıdan değil değer ve anlam açısından bakarak iletişimi sağlıklı ve olumlu sonuçlar doğuracak şekilde sürdürülebilir hale getirmektir.


Aksi takdirde yeni dijital çağda ve yeni norm şartlarında bireysel ve kurumsal markamızı ne kadar sürdürülebilir hale getirebiliriz?


Şirketlerin bir çoğu Kurumsal İletişim birimi kurarak bir takım faaliyetler içinde bulunmaya çalışıyorlar.


Şirketler Kurumsal İletişim politikalarını doğru tanımlarsa bunun için Kurumsal İletişim nedir sorusuna da doğru cevap bulmaya başlarlar.


O zaman bir de Kurumsal İletişim tanımına bir bakalım:


Kurumsal iletişim sürdürülebilirlik anlayışıyla firmanın verimliliğini artırılması ve hedef kitle tarafından beğenilen ve takdir edilen bir kurum halini alması faaliyetlerine yönelik bir iletişim ve ilişki disiplinidir. Kurumsal özellik taşıyan ve bu özelliklerle toplumsal yapının bir parçası haline gelen firmaların kurum içinde ve dışında kurdukları ilişki düzenidir. Bu ilişkilerde belirli bir amaç ve düzen doğrultusunda etkili bir iletişim politikası izlenmelidir.


Kurumsal İletişim başlığı ile ilgili bir beceri ve yetkinlik kümesi çıkaracak olursak aşağıdaki zihin haritasından istifade ederek siz de kişisel veya kurumsal beceri ve yetkinlik gelişimi çalışmalarınızda bu kümeleri kullanabilirsiniz.


Skill Mind Map:

  • İkna Kabiliyeti

  • Samimiyet ve İçtenlik

  • Objektiflik ve Şeffaflık

  • Eleştirel Düşünce

  • Empati ile Sempatik Yaklaşım

  • Planlama ve Geri Bildirim

  • Nezaket ve Zarafet

  • Değer ve Anlam Odaklılık

  • İletişim ve İlişki Disiplini

  • Etkili iletişim Politikası

Comments


bottom of page