top of page

Stratejik Girişimci Liderliğin Beş Ana Kuralı ve Gençlere Tavsiyeler


Teknoloji alanında efsane markalar yaratmış Bill Gates, Andy Grove ve Steve Jobs'un kişisel yaklaşımlarının ve kararlarının, yarattıkları organizasyonlar üzerindeki etkilerini yirmi beş yıl boyunca araştıran David B. Yoffie ve Michael A. Cusumano, stratejiye dair bulgularını beş ana kuralla özetliyor.


• İleriye bakarak bugünü düşünmek

Tarihsel olayların akışına baktığımızda geleceğe projeksiyon tutabilenlerin bugün de başarılı olduğunu görüyoruz. Bunu, geleceği görebilme ve bugüne uyarlayacak şekilde, etkili kararlar vererek başarılı olabilme becerisi olarak da tanımlayabiliriz.

Gençlere: Üniversitenin sana yeterli olacağını düşünerek bugünden kendini öğrenmeye ada. Farklı disiplinleri ve alanının dışında diğer bilimleri de öğren. Bir araya getirilmiş bilgi kümeleri senin kendini ve etki alanını keşfetmeni sağlar.


• Şirketi riske atmadan büyük riskler almak

Temel fonksiyonları koruyarak ve riski yönetebilecek şekilde dağıtarak daha büyük risk altına girebilecek sorumlulukları alabilenler güçlü liderliğe ulaşabiliyor.

Gençlere: Aldığın akademik eğitim senin için yeterli olmayacak ve zamanını eğitimine katkı sağlayacak şekilde deneyimlerle zenginleştir. Bunun için farklı sektör ve alanlardan şirketlerde ve girişim işlerinde çalış. Eğitimini riske atmadan bir yandan iş dünyasını tanıyarak beceri geliştir. Kariyer değişikliklerin için zihnine bariyerler koyma. Kariyer ve alan değişikliği esnekliği gösterebilme, risk alabilme ve eyleme geçebilme cesareti göster.


• Yalnızca ürün değil, platform ve ekosistem yaratmak

Aynı zamanda sadece ürün odaklı değil, ulusal ve küresel düzeyde fayda sağlayan ve ekonomiye pozitif etkide bulunan, insanı ve değerleri merkeze alacak şekilde kapsayıcı bir ekosistem oluşturduğunuzda girişimci liderlik anlayışına sürdürülebilir bir katkı sağlayabilirsiniz.

Gençlere: BM'nin sürdürülebilir amaçları doğrultusunda yeni iş alanları keşfet ve tek başına nesneye dayalı işler yerine, yaşamı kolaylaştıran ve değer yaratan anlam odaklı işlere yönelerek yeni girişim fikirlerini hayat geçirecek şekilde vizyon geliştir.


• Konum avantajından ve güçten yararlanmak

Kaos ortamında olumsuz şartları tersine çevirebilirsiniz. Krizleri ve krizlerin oluşturduğu büyük riskleri yöneterek mevcut olumsuz durumu ters yüz edebilirsiniz. Böylece, bir süre sonra yarattığınız değer sayesinde konumunuzu güçlendirip, bu konumu avantaja dönüştürecek şekilde daha güçlü stratejiler geliştirmenize olanak sağlayabilirsiniz.

Gençlere: Aile ve sosyal çevrenin pozitif imkanlarını yerinde kullan ve negatif imkanları pozitif duruma dönüştürecek çözümler geliştir.


Sen liseli ve üniversiteli arkadaşım; üniversiteye gelmeden ve iş dünyasına atılmadan projeler yap, meslek, alan ve sektör seçimini doğru yapacak şekilde üniversite tercihlerinde işini şansa bırakma. Tercihlerini yaptıysan ve alanında memnun değilsen yeni alanlara yönelmekten korkma, değişimi kucakla. Bulunduğun konumu güçlendirebileceğin beceri gelişim planını şimdiden gelecek planlarına al.


• Kurumu kişisel dayanak noktasının çevresinde şekillendirmek

İyi bir stratejist lider kişisel öngörü, deneyim ve tecrübelerine dayandırdığı yönetim stratejilerini liderlik ettiği kurum ve takımının gelişmesini ve büyümesini sağlayacak şekilde çerçevelemesi gerekir. Stratejilerini, liderlik ettiği kurumun değer merkezinin bulunduğu noktanın çevresinde konumlandırması başarıyı sağlayan önemli ve güçlü bir faktör olduğu unutulmamalıdır.

Gençlere: Kişisel kararlarının kalitesini iyileştirecek şekilde işbirliğine dayalı takım çalışması becerilerini geliştir. Deneyimlerini zenginleştirerek liderlik becerilerini de işbirliklerinde kullan. Yardım iste, yardım al ve birlikte hareket ederek birbirini tamamlayan bir takım anlayışı geliştir. Arkadaşlarınla yola çıkma cesareti göster ancak birlikte ilerleyebileceğin güçlü becerilere sahip takım arkadaşları bul.

ความคิดเห็น


bottom of page