top of page

Yumuşak Beceri Eğitiminde Keşfetmenin 3 YoluYumuşak Beceri Eğitiminde Keşfetmenin 3 Yolu


1- Öz Değerlendirme

Öz değerlendirme, öğrencilere kendileri hakkında başka bir bakış açısı oluşturmada güçlü şekilde yardımcı olur. Öğrencinin kişisel özellikleri ve mizaç tipini, güçlü ve zayıf yönlerini görmesini sağlayacak bir öz değerlendirme yapabilmesi ve kendini analiz etmesi yumuşak beceri eğitiminde kazanımlar açısından tam olarak istediğimiz ve beklediğimiz şey.


2- Aktif Etkileşim

Bireysel ve grup deneyimi egsersizlerinde öğrencilerin birbiriyle etkileşim içerisinde olmaları, etkileşimin hem grup içi hem de grup dışı iletişimle sağlanması, iç gözlem, deneyim ve bakış açılarının paylaşılması yumuşak beceri eğitimlerinin verilmesinde temel faktörlerdir. Akran ve kuşak etkileşimi yumuşak beceri eğitimlerinde kazanımları aktif hale getirmektedir.


3- Deneyim Simülasyonu

Öğrenciler yumuşak becerilerinde güçlü ve zayıf yönlerininin farkına varması için alaka düzeyinin farkında olması gerekir. Alaka düzeyine bağlı olarak gerekli yumuşak beceriyi kazanması adına öğrencinin bu becerileri deneyimlemesi gerekir. Öyleyse yumuşak beceri eğitiminde yetkinlik kazanmayı sağlayan güçlü bir müfredat oluşturup eğitimler Öğrenme Deneyimi Tasarımı ile simule edilerek yapılmalıdır.

Comentários


bottom of page