top of page

Yumuşak Beceri (Soft Skill) Eğitimleri İçin Kişisel Farkındalık Neden Önemli?Etkili yumuşak beceri eğitimi, öğrenciler arasındaki öz farkındalık düzeyini değerlendirmekle başlar. Yumuşak becerilerin çoğunun karşısında, değişim fırsatlarını görebilmek için öğrencilerin yeterince kendi özelliklerinin farkında olma ihtiyacı vardır. Güçlü ve zayıf yönlerinin, yetenek ve becerilerinin farkında olmaları için gerekli olan nedir? Öz farkındalık.


Genelde öz farkındalığı, öz denetim, öz yönlendirme ve öz yönetim gibi kişisel beceriler takip eder. Öz becerileri yumuşak beceriler içerisinde yer alan iletişim, zaman yönetimi, liderlik veya müzakere gibi diğer yumuşak becerilere olanak sağlayan bir unsur olarak görsek de, bazı yumuşak beceriler çok daha fazla birbiriyle bağlantılıdır.


Örneğin bilinçsiz ön yargı, sosyal zeka, inovasyon bilinci, işbirliği, iletişim veya duygusal zeka gibi becerileri bir işaret olmadan hayal etmek veya varlığını ispat etmek zordur. Birbiriyle ilişkili olan ve birlikte olduğunda birbirini güçlendiren karmaşık ve ölçülemeyen yumuşak becerileri geliştirmek oldukça güçtür.


Öyleyse, öğrenciler başlangıçta en azından biraz öz farkında değillerse, yumuşak beceri eğitimleri için hazır bulunuşluk düzeylerini nasıl artıracağız?


Bazı eğitim kurumları bu ikilemi öz farkındalık paradoksu olarak adlandırıyor. Bu ikileme bir çözüm olarak yumuşak becerilerin kazandırılması için Öğrenme Deneyimi (Learning Experience) boyunca kesif bileşenlerini dokumalıyız. Bu açıdan yumuşak becerilerin kazanılması için Beceri Deneyimi Tasarımı (Skill Experience Design) önceliğimiz olmalı, peki nasıl?

コメント


bottom of page