top of page

Yumuşak Beceriler (Soft Skills) İçin Vaka İncelemesi -1White & Case, Amerika merkezli, Asya, EMEA bölgesi ve İstanbul’da da ofisi bulunan, şirketlere, hükümetlere ve finansal kurumlara hizmet veren uluslararası bir hukuk bürosudur.

White & Case'in Küresel İşe Alım Direktörü ve İşveren Marka Lideri olan Antonia Choi, “Sadece 'en iyi yetenekleri' aramakla kalmıyoruz, White & Case için en iyi yetenekleri arıyoruz ve bunlar iki farklı şey.” diyor.

LinkedIn Global Yetenek Trendleri 2019 raporunda, White & Case’in yumuşak beceriler konusunda yapmış olduğu çalışmaları nasıl uyguladığına dair bir vakayı kısaca görelim;

Son birkaç yıldır, hukuk firması White & Case yumuşak becerileri işe alma süreçlerinde temel haline getirdiği ifade ediliyor. Geçmişte mülakat için daha gevşek bir yaklaşım izleseler de, firma kısa süre önce yumuşak becerileri daha tutarlı bir şekilde ölçmeye ve bir plan uygulamaya koymaya karar veriyor.


İlk adım olarak, firma, White & Case'de birini başarılı kılan altı yumuşak beceri ve davranışı “temel yetkinliklerini” belirlemek için çeşitli bölgelerdeki ekiplerle görüşüyor. Görüşmeciler daha sonra davranışsal sorularla yetkinlikleri belirleme konusunda eğitiliyor ve yaptığı takiplerle daha derin çalışmalar yapmak üzere teşvik ediliyor.


Sonuç olarak, yetkinliklere ve davranışlara daha fazla ağırlık verdiğinden, White & Case daha iyi işe alım kararları vermeye başlıyor: odağın altında alan ve keşfedilemeyen, bir şekilde gözden kaçmış olabilecek adaylar firmanın en iyi ve en parlaklarından biri haline gelmeye başlıyor.


Yumuşak becerilerin değerlendirmesi daha çok davranışsal ve gözlem ile değerlendirilmekte. Henüz Türkiye’de yumuşak beceriler, eğitim kurumlarının ve iş dünyasının gündeminde olmasa da mevcut çalışmalarda da ölçmeye dayalı bir sistem henüz yok gibi.

Mesleki ve teknik beceriler kadar önemli olan yumuşak beceriler de en kısa zamanda öncelikli hale getirilerek bir eylem planı ile uygulamaya alınmalı.

コメント


bottom of page