top of page

Öğrencilerinizin yumuşak becerilerini geliştirmeniz ve yeniden beceri kazandırmanız için beş neden?Teknoloji gelişmeye ve yeni iş fırsatları oluşturmaya devam ederken, meslekler ve modern iş gücü ile birlikte disiplinler arası dinamikler değiştikçe eğitim liderleri öğrencilerinin başarılı olmaları için gerekli becerilere sahip olmalarını sağlamaya odaklanıyor.


Bir eğitim kurumunun büyüklüğü açısından öğrenci sayısı ve seviyesi ne olursa olsun, öğrenciler eğitim kurumunun en değerli varlığıdır. Okul ve sınav başarısı için akademik becerilerin geliştirilmesi gerektiği gibi yumuşak becerilerin de geliştirilmesi başarının sürdürülebilir olması açısından önemlidir.


Dünya Ekonomik Forumu'nun İşlerin Geleceği Raporuna göre, teknolojinin benimsenmesi arttıkça 2025 yılına kadar tüm çalışanların % 50'sinin yeniden yetkinliğe ihtiyacı olacak. Bu açıdan öğrencilerinizi yumuşak beceriler konusunda geliştirmeniz ve yeniden beceri kazandırmanız için beş nedeni şöyle gibi sıralayabiliriz:


Öğrencilerinizi yumuşak beceriler konusunda geliştirmeniz ve yeniden beceri kazandırmanız için beş neden:


1- Değişime uyum sağlayarak kişisel dönüşümünü gerçekleştirmek ve beceri setlerini oluşturmak (upskill)


2- Başarıyı sağlayan en iyi yumuşak becerileri öğrenerek konumunu korumak (reskill)


3- Gelişimini tasarlayarak güçlü yumuşak beceri özellikleri ile kariyerini yönetmek (soft skill)


4- Teknolojinin yıkıcı etkisi altında güçlü ve zayıf özelliklerinin farkında olmak ve yumuşak becerilerle kariyer geleceği için özgünlük mimarisi oluşturmak.


5- Yapay Zeka ve Robotik teknolojilerin getirdiği otonom bir yaşam hakimiyeti yanılgısı karşısında İnsan merkezli bir gelecek için yumuşak becerilerini geliştirmek.

Comments


bottom of page