top of page

BİREYSEL EĞİTİMLER

Bireysel Eğitimler

Lise

Eğitimleri

Üniversite

Eğitimleri

Kurumsal

Eğitimler

Grup

Eğitimleri

Senkronomist

Eğitimleri

BECERİ VE YETKNİLİK TEMELLİ KİŞİSEL KARİYER VE GELECEK TASARIMI

EĞİTİM PROGRAMININ ADI

Beceri ve Yetkinlik Temelli Kişisel Kariyer ve Gelecek Tasarımı

Eğitim Programının Alt Başlıkları

 1. Kapsayıcı Gelecek Vizyonu ve Mesleki Trendler

 2. Yeni Djital Çağda Disiplinlerarası Değişim Dinamikleri ve Gelecekçi Düşünce 

 3. Bilinçli Farkındalık, Eleştirel Düşünce ve Kompleks Problem Çözme 

 4. Takım Çalışması, Ekip İçi Koordinasyon ve İşbirliği Yönetimi 

 5. İlgi Alanlarının Etki Alanlarına Dönüştürülmesi

 6. Kurum İçi Girişimcilik ve Kariyer Fırsatlarının Keşfi 

 7. LinkedIn ile Etkili Profil ve Network Oluşturma

 8. Kişisel Marka Oluşturma, Gelecek Planlaması ve Kariyer Tasarımı 

Amaç: 

Bugünün becerileri ile geleceğin becerilerini sentezleyerek iş dünyası için gerekli ve nitelikli işgücünü sağlayan yetkinlik setlerini oluşturmak. Kişiye özgün uyguladığımız yöntemlerle kariyer gelişimini sağlamak ve geleceği tasarlamak. 

Eğitim Kazanımları: 

 1. Yeni dijital çağı anlayarak fütüristik bakış açısı kazanmak ve geleceği tasarlamak. 

 2. Farkındalık düzeyinin artırılarak karşılaştığı problemlere karşı düşünce biçimleri geliştirmek. 

 3. Değişen ve gelişen dünyada rekabet için rekaberlik reflekslerini güçlendirmek.

 4. İlgi alanlarının belirlenmesi ve etki alanlarının keşfedilmesi için öz yeterlilik sağlamak. 

 5. Girişimcilik ruhu ile kariyer fırsatları ve alternatifleri oluşturmak. 

 6. Doğru web araçları kullanarak kişisel marka oluşturmak için etkili iletişim ağı kurmak. 

 7. Yeni mesleki trendler hakkında farkındalık kazandırmak. 

 8. İş dünyasında işe alımlarda ve terfilerde en çok talep gören yetkinlikleri kazandırmak 

Eğitim Süresi: 

Eğitim kişisel olarak verildiği için eğitim alan kişinin ve senkronomist eğitmenlerimizin eğitim takvimine uygunluğuna göre karşıklıklı karar vererek planlanır.  

Eğitim Hakkında: 

Kişiye özel tasarlanan bu eğitimlerde kişinin geleceğin iş becerilerini kazanması için, anlatım yöntemi ile bilginin transferi yerine geleceğin öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Bu eğitim özgün ve eğlenceli yöntemlerle sıra dışı bir deneyim kazanması, buu sayede eğitimi alan kişinin fütüristik bir bakış açısıyla beceri setleri oluşturarak kişisel kariyerine önemli bir katma değer sağlaması hedeflenmiştir.

Eğitmenler Hakkında: 

Geleceğin meslekleri içinde yer alan Senkronomist ünvanlı eğitimciler, geleceğin iş dinamikleri ve bu dinamiklere uygun işletme ve çalışan profili nasıl olmalıdır? Bu profil ile eşleşen beceri ve yetkinlikler nelerdir? sorularına çözüm getiren çalışmalar yapmaktadır. Eğitmenlerimizin farklı sektör ve disiplinlerden bir araya getirilmiş olması programın en önemli zenginliğidir. 

bottom of page