top of page

DESIGN YOUR DEVELOPMENT

Ön Bilgilendirme
Design Your Development

"Design Your Development" programı ile öğrencilerin yaş seviyesine uygun gelişimlerini yeniden tasarlamak üzere hazırlanmıştır. Okulda rehberlik kavramını küresel anlamda değiştiren program 5. sınıftan itibaren başlar ve 8. sınıfın kadar devam eder.

Design Your Development , ortaokul düzeyinde her sınıfa haftada bir ders saati olarak uygulanır. Her yılın sonunda yapılan çalışmalar sertifikalandırılır. Böylelikle ortaokul kademesinde gelişimi için aldığı fark dersler belgelenir.

Design Your Development, öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen içsel motivasyon kaynağı olmakla birlikte beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Müfredat 6 farklı üniversiteden 15 akademisyenin yer aldığı geniş bir çevrenin de görüşü alınarak geliştirilmiştir.

Eğitim Programı Hakkında
Design Your Development

Öğrencilerin gelişimlerini tasarlarken, anlatım yöntemi ile bilginin transferi yerine geleceğin öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Bu eğitim oyunlaştırma başta olmak üzere Senaryo Tamamlama, Yeni Trend-Gelecek Öngörü Sarmalı ve Sorun Keşfet-Çözüm Üret gibi özgün ve eğlenceli yöntemlerle sıra dışı bir deneyim kazanmanız için tasarlanmıştır. Bu sayede öğrencinin gelişimini tamamlarken deneyim kazanması hedeflenmiştir.

Eğitimin Amacı
Design Your Development

1

Akademik başarıyı yakalamak için içsel motivasyon ve farkındalığın artırılması.

2

Öğrencilerin gelişimleri için gerekli olan becerileri kazanmalarını sağlamak.

3

Değişim öncüleri ve fark yaratanlar öğrenci topluluğuna katkı sunmak.

Eğitimin Kazanımları
Design Your Development

4

Etkin planlama ve zaman yönetimi konularında öz yeterlilik sağlamak.

3

Değişen ve gelişen dünyada rekabet için rekaberlik reflekslerini güçlendirmek.

2

Farkındalık düzeyinin artırılarak karşılaştığı problemlere karşı düşünce biçimleri geliştirmek.

1

Yeni dijital çağı anlayarak fütüristik bakış açısı kazanmak ve gelişimini tasarlamak.

5

Çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçların karşılandığı sınıf ve okul ortamı oluşturmak.

6

Küresel sorunlara farklı bakış açısı geliştirerek değer üretmek.

7

İletişim ve sunum becerileri geliştirmek.

8

Gelecekte hangi yolu seçerlerse seçsinler farklı bakış açılarına sahip lider bireyler yetiştirmek

Eğitimin Süresi ve Hedef Kitle
Design Your Development

Her sınıf seviyesinde (5-6-7-8. Sınıflar) haftada 1 ders saati üzerinden 32 hafta uygulanmaktadır.

Eğitimlerde Kullanılan Yöntemler
Design Your Development

1

Çevrimdışı Simulasyon

(Offline Simulation)

6

Vaka İncelemesi

(Case Study)

2

Senaryo Tamamlama

(Scanerio Completion)

7

Fikir Yarışları

(İdea Competitions)

3

Büyük Resim-Küçük Resim

(Big picture-Little picture)

8

Sorunu Keşfet -Çözüm Üret

(Discover Problem -Produce Solution)

4

Yeni Trend - Gelecek Öngörü Sarmalı

(Future Forecast)

9

Ekip Ruhu

(Team Spirit)

5

Oyunlaştırma

(Gamification)

10

Uyarlanabilirlik ile Aktif Eylem

(AQ Based Action Faking)

Ölçme ve Değerlendirme
Design Your Development

Ölçme ve değerlendirme yıl başı ve yıl sonu ilk ve son test olarak yapılan NSS (Net Status Score) ile yapılır.

Her konu başlığı için (4 ders) bireysel ve grup içi gözlem ve değerlendirme yapılarak skorlanır ve her beceri kütüphanesi için ayrı ve toplam beceri portfolyosu çıkarılır.

Eğitim Programında İşleyişi
Design Your Development

Programı okulda yürütecek öğretmenlere “Career Educator” ünvanı verilmek üzere ''Global Education Career Centre (GECC)'' tarafından eğitim verilerek akredite edilir. Dersler hibrit eğitim modeli olarak online destekli yüz yüze yapılmaktadır. Microsoft Teams üzerinden sanal sınıflar oluşturularak her öğrenciye lisans tanımlanır.

Sertifika ve Onay
Design Your Development

“Design Your Development” programı kapsamında öğrenciler yaptığı çalışmalar her yılın sonunda İngiltere Londra merkezli ödüllendirme kuruluşu ''Global Education Career Centre (GECC)'' tarafından sertifikalandırılır.

“Design Your Development” programı ayrıca Microsoft Küresel Eğitim Topluluğu tarafından 21. yüzyıl becerileri kapsamında değerlendirilerek yenilikçi eğitim modeli olarak onaylanmıştır.

bottom of page