top of page

ÜNİVERSİTE EĞİTİMLERİ

Üniversite Eğitimleri

Lise

Eğitimleri

Kurumsal

Eğitimler

Bireysel

Eğitimler

Grup

Eğitimleri

Senkronomist

Eğitimleri

BECERİ VE YETKİNLİK TEMELLİ GELİŞİM TASARIMI

SERTİFİKA PROGRAMININ ADI

Beceri ve Yetkinlik Temelli Gelişim Tasarımı

Sertifika Programının Alt Başlıkları

 1. Kapsayıcı Gelecek Vizyonu ve Mesleki Trendler

 2. Yeni Djital Çağda Disiplinlerarası Değişim Dinamikleri ve Gelecekçi Düşünce 

 3. Bilinçli Farkındalık, Eleştirel Düşünce ve Kompleks Problem Çözme 

 4. Takım Çalışması, Ekip İçi Koordinasyon ve İşbirliği Yönetimi 

 5. İlgi Alanlarının Etki Alanlarına Dönüştürülmesi

 6. Kurum İçi Girişimcilik ve Kariyer Fırsatlarının Keşfi 

 7. LinkedIn ile Etkili Profil ve Network Oluşturma

 8. Kişisel Marka Oluşturma, Gelecek Planlaması ve Kariyer Tasarımı 


Eğitimin Amacı:

Bugünün becerileri ile geleceğin becerilerini sentezleyerek iş dünyası için gerekli, nitelikli işgücünü sağlayan yetkinlik setleri oluşturmak. 

Hedef Kitle: 

 1. Üniversite Öğrencileri

 2. Mezun Öğrenciler

Eğitim Kazanımları: 

 1. Yeni dijital çağı anlayarak fütüristik bakış açısı kazanmak ve geleceği tasarlamak. 

 2. Farkındalık düzeyinin artırılarak karşılaştığı problemlere karşı düşünce biçimleri geliştirmek. 

 3. Değişen ve gelişen dünyada rekabet için rekaberlik reflekslerini güçlendirmek.

 4. İlgi alanlarının belirlenmesi ve etki alanlarının keşfedilmesi için öz yeterlilik sağlamak. 

 5. Girişimcilik ruhu ile kariyer fırsatları ve alternatifleri oluşturmak. 

 6. Doğru web araçları kullanarak kişisel marka oluşturmak için etkili iletişim ağı kurmak. 

 7. Yeni mesleki trendler hakkında farkındalık kazandırmak. 

 8. İş dünyasında işe alımlarda ve terfilerde en çok talep gören yetkinlikleri kazandırmak 

Eğitim Hakkında: 

Geleceğin iş becerilerini kazanmak için, anlatım yöntemi ile bilginin transferi yerine geleceğin de öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Bu eğitim oyunlaştırma başta olmak üzere Senaryo Tamamlama, Yeni Trend-Gelecek Öngörü Sarmalı ve Sorun Keşfet-Çözüm Üret gibi özgün ve eğlenceli yöntemlerle sıra dışı bir deneyim kazanmanız için tasarlanmıştır.  

Kullanılan Öğretim Yöntemleri: 

Çevrimdışı Simulasyon (Offline Simulation) 

Senaryo Tamamlama (Scanerio Completion)

Büyük Resim-Küçük Resim (Big picture-Little picture) 

Yeni Trend - Gelecek Öngörü Sarmalı (Future Forecast) 

Vaka İncelemesi (Case Study) 

Fikir Yarışları (İdea Competitions) 

Sorunu Keşfet -Çözüm Üret (Discover Problem -Produce Solution) 

Ekip Ruhu (Team Spirit) 

Danışma Kurulu: 

Uyguladığımız deneyim temelli müfredatın oluşturulması aşamasında, rektör, dekan, akademisyen, üniversitelerin Kariyer Merkezi Direktörleri ve eğitimcilerin de görüş ve önerileri alınmıştır. Danışma kurulunun oluşturulması eğitim programlarımızın sağlam bir zemine oturtulması açısından büyük önem arz etmektedir.  

Eğitmenler Hakkında: 

Geleceğin meslekleri içinde yer alan Senkronomist ünvanlı eğitimciler, geleceğin iş dinamikleri ve bu dinamiklere uygun işletme ve çalışan profili nasıl olmalıdır? Bu profil ile eşleşen beceri ve yetkinlikler nelerdir? sorularına çözüm getiren çalışmalar yapmaktadır. Eğitmenlerimizin farklı sektör ve disiplinlerden bir araya getirilmiş olması programın en önemli zenginliğidir. 

bottom of page