top of page

KURUMSAL EĞİTİMLER

İş Ekibi

Lise

Eğitimleri

Üniversite

Eğitimleri

Bireysel

Eğitimler

Grup

Eğitimleri

Senkronomist

Eğitimleri

BECERİ VE YETKİNLİK TEMELLİ PROFESYONEL GELİŞİM

Beceri ve yetenek yetersizliği sadece ulusal anlamda zorlandığımız bir konu değil, aynı zamanda küresel olarak da toplumların ve iş dünyasının bu temel sorunu için değer yaratan bir çözüm önerimiz var. Dünya'da Beceri Yetersizliği konusunda Man Power Grop'un yapmış olduğu araştırmaya göre her 100 kişiden 46'sı beceri yetersizliğine sahip. Türkiye'de ise her 100 kişiden 66'sı bu sorunu yaşamaktadır.

LinkedIn'in hazırlamış olduğu 2019 Global Yetenek Trendleri raporuna göre şirketlerin %91 ile en çok talep ettiği özellikler yumuşak beceriler (soft skills).  LinkedIn verilerine dayanarak yüksek talep gören yumuşak becerilerin yaratıcılık, ikna, işbirliği, adapte olabilirlik ve zaman yönetimi gibi beceriler olduğunu görüyoruz.

Küreselleşmenin teknoloji ve ticaret ağlarını genişletmesi, otomasyon ve yapay zekanın yükselişi, işgücü piyasalarını dünya çapında hızlı ve düzensiz bir şekilde değiştiriyor.

İş dünyası, sahip olduğu beceriler ile mevcut işler arasında çarpıcı bir uyumsuzluk buluyor. Başka bir deyişle: dünkü yetenekler bugünün iş piyasasına uymuyor ve gelecekte bu uyumsuzluğun artacağını biliyoruz. Bu temel sorun için, mevcut beceriler ile geleceğin becerilerini sentezleyerek geliştirdiğimiz Beceri ve Yetkinlik Temelli Profesyonel Gelişim eğitim programını oluşturduk.

Şirketlerin kurumsal akademileri veya kariyer merkezleri ile birlikte iş birliği içerisinde uygulamaya aldığımız eğitim program sayesinde, sürdürülebilir başarı için ihtiyaç olan temel beceri setlerinin kazanılmasını sağlamaktayız. Birçok alanda karşımıza çıkan bu beceri boşluğunu kapatmak için birlikte çalışırsak durumu değiştirebiliriz.

Geniş kapsamlı modüller olarak hazırladığımız ve 24 eğitim başlığından oluşan bu eğitim programının, 8 başlıklı bir modülünü aşağıda detaylarıyla inceleyebilirsiniz. 

EĞİTİM PROGRAMININ ADI

Beceri ve Yetkinlik Temelli Profesyonel Gelişim

Eğitim Programının Alt Başlıkları

 1. Kapsayıcı Gelecek Vizyonu ve Mesleki Trendler

 2. Yeni Djital Çağda Disiplinlerarası Değişim Dinamikleri ve Gelecekçi Düşünce 

 3. Bilinçli Farkındalık, Eleştirel Düşünce ve Kompleks Problem Çözme 

 4. Takım Çalışması, Ekip İçi Koordinasyon ve İşbirliği Yönetimi 

 5. İlgi Alanlarının Etki Alanlarına Dönüştürülmesi

 6. Kurum İçi Girişimcilik ve Kariyer Fırsatlarının Keşfi 

 7. LinkedIn ile Etkili Profil ve Network Oluşturma

 8. Kişisel Marka Oluşturma, Gelecek Planlaması ve Kariyer Tasarımı 

Amaç: 

Mevcut beceriler ile geleceğin becerilerini sentezleyerek iş dünyası için gerekli, nitelikli işgücünü sağlayan yetkinlik setleri oluşturmak. 

Hedef Kitle: 

İş dünyasından her​ departman ve pozisyonda tüm çalışanlar

Eğitim Kazanımları: 

 1. Yeni dijital çağı anlayarak fütüristik bakış açısı kazanmak ve geleceği tasarlamak. 

 2. Farkındalık düzeyinin artırılarak karşılaştığı problemlere karşı düşünce biçimleri geliştirmek. 

 3. Değişen ve gelişen dünyada rekabet için rekaberlik reflekslerini güçlendirmek.

 4. İlgi alanlarının belirlenmesi ve etki alanlarının keşfedilmesi için öz yeterlilik sağlamak. 

 5. Girişimcilik ruhu ile kariyer fırsatları ve alternatifleri oluşturmak. 

 6. Doğru web araçları kullanarak kişisel marka oluşturmak için etkili iletişim ağı kurmak. 

 7. Yeni mesleki trendler hakkında farkındalık kazandırmak. 

 8. İş dünyasında işe alımlarda ve terfilerde en çok talep gören yetkinlikleri kazandırmak 

Eğitim Süresi: 

Her modül 8 başlıktan oluşmaktadır. Her modül için geçerli, haftada 6 saat üzerinden toplamda 24 saat (3 hafta) olarak uygulanmaktadır.  

Eğitim Hakkında: 

Geleceğin iş becerilerini kazanmak için, anlatım yöntemi ile bilginin transferi yerine geleceğin öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Bu eğitim oyunlaştırma başta olmak üzere Senaryo Tamamlama, Yeni Trend-Gelecek Öngörü Sarmalı ve Sorun Keşfet-Çözüm Üret gibi özgün ve eğlenceli yöntemlerle sıra dışı bir deneyim kazanılması için tasarlanmıştır. Bu sayede eğitimi alan kişinin fütüristik bir bakış açısıyla beceri setleri oluşturarak hem kişisel kariyerine hem de çalıştığı kuruma önemli bir katma değer sağlaması hedeflenmiştir.  

Kullanılan Öğretim Yöntemleri: 

Çevrimdışı Simulasyon (Offline Simulation) 

Senaryo Tamamlama (Scanerio Completion)

Büyük Resim-Küçük Resim (Big picture-Little picture) 

Yeni Trend - Gelecek Öngörü Sarmalı (Future Forecast) 

Vaka İncelemesi (Case Study) 

Fikir Yarışları (İdea Competitions) 

Sorunu Keşfet -Çözüm Üret (Discover Problem -Produce Solution) 

Ekip Ruhu (Team Spirit) 

Danışma Kurulu: 

Uyguladığımız deneyim temelli müfredatın oluşturulması aşamasında, rektör, dekan, akademisyen, üniversitelerin Kariyer Merkezi Direktörleri ve eğitimcilerin de görüş ve önerileri alınmıştır. Danışma kurulunun oluşturulması eğitim programlarımızın sağlam bir zemine oturtulması açısından büyük önem arz etmektedir.  

Eğitmenler Hakkında: 

Geleceğin meslekleri içinde yer alan Senkronomist ünvanlı eğitimciler, geleceğin iş dinamikleri ve bu dinamiklere uygun işletme ve çalışan profili nasıl olmalıdır? Bu profil ile eşleşen beceri ve yetkinlikler nelerdir? sorularına çözüm getiren çalışmalar yapmaktadır. Eğitmenlerimizin farklı sektör ve disiplinlerden bir araya getirilmiş olması programın en önemli zenginliğidir. 

bottom of page