top of page

LİSE EĞİTİMLERİ

Lise Eğitimleri

Üniversite

Eğitimleri

Kurumsal

Eğitimler

Bireysel

Eğitimler

Grup

Eğitimleri

Senkronomist

Eğitimleri

GELİŞİM TASARIMI KARİYER YÖNETİMİ MÜFREDATI 

Dünya'da Beceri Yetersizliği konusunda yapılan araştırmaya göre her 100 kişiden 46'sı beceri yetersizliğine sahip. Türkiye'de ise her 100 kişiden 66'sı bu sorunu yaşamaktadır. Artık işverenlerin diploma verilerine göre işe alma devri sona ermiştir. Bunun yerine beceri ve yetkinlik talebi ön plana çıkmıştır.

Bu verilerden yola çıkarak öğrenciler için, bugünün becerileri ile geleceğin becerilerini sentezlediğimiz Gelişim Tasarımı Kariyer Yönetimi  eğitim programını oluşturduk. Bu program sayesinde öğrenciler, gelecekte kariyer gelişimi konusunda ihtiyacı olan temel beceri setlerini kazanacaktır. Birçok alanda karşımıza çıkan bu beceri boşluğunu kapatmak için birlikte çalışırsak durumu değiştirebiliriz.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanında doğru meslek tercihi yapabilmeleri ve o meslek için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla geniş bir çevrenin görüşlerini de alarak hazırladığımız 32 haftalık bir müfredatın detayları aşağıdaki gibidir. 

Programın uygulanması 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yapılacağından program hakkında merak ettikleriniz ve program talebiniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni eğitim-öğretim yılı planlaması için mayıs ayı sonuna kadar bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

* * * 

EĞİTİM PROGRAMININ ADI

Gelişim Tasarımı Kariyer Yönetimi 

Eğitim Programının Alt Başlıkları

 1. Geleceğin Meslekleri ve Mesleklerin Geleceği, Mesleki Trend 

 2. Yeni Dijital Çağda Disiplinlerarası Değişim Dinamikleri ve Gelecekçi Düşünce 

 3. Bilinçli Farkındalık, Eleştirel Düşünce ve Kompleks Problem Çözme 

 4. Takım Çalışması, Ekip İçi Koordinasyon ve İşbirliği Yönetimi 

 5. Verimli Zaman Yönetimi ve Etkin Planlama 

 6. Girişimcilik, Kurum İçi Girişimcilik ve Kariyer Fırsatlarının Keşfi 

 7. LinkedIn ile Etkili Profil ve Network Oluşturma, İstihdam Edilebilirlik 

 8. Kişisel Marka Oluşturma, Gelecek Planlaması ve Kariyer Tasarımı 

Not: Yukarıdaki başlıklar bir yıllık örmek çalışmadır. Her eğitim başlığı 4 ders saatinde işlenmektedir. 

Eğitim Hakkında: 

Geleceğin iş becerilerini kazanmak için, anlatım yöntemi ile bilginin transferi yerine geleceğin öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Bu eğitim oyunlaştırma başta olmak üzere Senaryo Tamamlama, Yeni Trend-Gelecek Öngörü Sarmalı ve Sorun Keşfet-Çözüm Üret gibi özgün ve eğlenceli yöntemlerle sıra dışı bir deneyim kazanmanız için tasarlanmıştır. Bu sayede öğrencinin doğru meslek seçimi ve kariyer planı yapması hedeflenmiştir. 

Eğitimin Amacı: 

 1. Mevcut beceriler ile geleceğin becerilerini sentezleyerek, doğru meslek seçimi yapmak. 

 2. Bu meslekler için gerekli olan becerileri kazanmalarını sağlamak. 

 3. Üniversite sonrası iş dünyasınn beklediği yetkinlik setlerini oluşturmak. 

Eğitim Kazanımları: 

 1. Yeni dijital çağı anlayarak fütüristik bakış açısı kazanmak ve geleceği tasarlamak. 

 2. Farkındalık düzeyinin artırılarak karşılaştığı problemlere karşı düşünce biçimleri geliştirmek. 

 3. Değişen ve gelişen dünyada rekabet için rekaberlik reflekslerini güçlendirmek.

 4. Etkin planlama ve zaman yönetimi konularında öz yeterlilik sağlamak. 

 5. Girişimcilik ruhu ile kariyer fırsatları ve alternatifleri oluşturmak. 

 6. Doğru web araçları kullanarak kişisel marka oluşturmak için etkili iletişim ağı kurmak. 

 7. Yeni mesleki trendler hakkında farkındalık kazandırmak. 

 8. İş dünyasında işe alımlarda ve terfilerde en çok talep gören yetkinlikleri kazandırmak 

Eğitimin Süresi: 

Her sınıf seviyesinde haftada 1 ders saati üzerinden 32 hafta uygulanmaktadır.  

Hedef Kitle: 

9-10-11-12. Sınıflar 

Kullanılan Öğretim Yöntemleri: 

Çevrimdışı Simulasyon (Offline Simulation) 

Senaryo Tamamlama (Scanerio Completion)

Büyük Resim-Küçük Resim (Big picture-Little picture) 

Yeni Trend - Gelecek Öngörü Sarmalı (Future Forecast) 

Vaka İncelemesi (Case Study) 

Fikir Yarışları (İdea Competitions) 

Sorunu Keşfet -Çözüm Üret (Discover Problem -Produce Solution) 

Ekip Ruhu (Team Spirit) 

Danışma Kurulu: 

Uyguladığımız deneyim temelli müfredatın oluşturulması aşamasında, rektör, dekan, akademisyen, üniversitelerin Kariyer Merkezi Direktörleri ve eğitimcilerin de görüş ve önerileri alınmıştır. Danışma kurulunun oluşturulması eğitim programlarımızın sağlam bir zemine oturtulması açısından büyük önem arz etmektedir.  

Eğitmenler Hakkında: 

Geleceğin meslekleri içinde yer alan Senkronomist ünvanlı eğitimciler, geleceğin iş dinamikleri ve bu dinamiklere uygun işletme ve çalışan profili nasıl olmalıdır? Bu profil ile eşleşen beceri ve yetkinlikler nelerdir? sorularına çözüm getiren çalışmalar yapmaktadır. Eğitmenlerimizin farklı sektör ve disiplinlerden bir araya getirilmiş olması programın en önemli zenginliğidir. 

bottom of page