DESIGN YOUR FUTURE

Ön Bilgilendirme
Design Your Future

“Design Your Future” ile öğrencilerin gerçekçi ve kendi özelliklerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Öğrenciler için kariyer yönetimi programı, 9. sınıftan itibaren başlar ve üniversite tercihlerine kadar devam eder.

 

Design Your Future, lise düzeyinde her sınıfa haftada bir ders saati olarak uygulanır. Her yılın sonunda yapılan çalışmalar sertifikalandırılır. 12. sınıfın sonunda Kariyer Yönetimi Programı Sertifikası ile lise kademesinde kazandığı beceri ve yetkinlikleri belgelenir.

 

Design Your Future, öğrencilerin akademik başarılarının yanında doğru meslek tercihi yapabilmeleri ve o meslek için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Müfredat 6 farklı üniversiteden 15 akademisyenin yer aldığı geniş bir çevrenin de görüşü alınarak geliştirilmiştir.

Akademik başarıyı da yükselten, aynı zamanda mesleki ve sosyal gelişime de katkı sağlayan Kariyer Yönetimi Programı ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz.

Akademik araştırmalarla desteklenen, iş dünyası tarafından onaylanan, gelecekte çocuklarımızın gerçek başarıyı yakalamalarını sağlayacak olan Sertifikalı Kariyer Yönetimi Programı ile öğrencilerimizin hayata daha güçlü bireyler olarak hazırlanmasını sağlıyoruz.

Eğitim Programı Hakkında
Design Your Future

Geleceğin iş becerilerini kazanmak için, anlatım yöntemi ile bilginin transferi yerine geleceğin öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Bu eğitim oyunlaştırma başta olmak üzere Senaryo Tamamlama, Yeni Trend-Gelecek Öngörü Sarmalı ve Sorun Keşfet-Çözüm Üret gibi özgün ve eğlenceli yöntemlerle sıra dışı bir deneyim kazanmanız için tasarlanmıştır. Bu sayede öğrencinin doğru meslek seçimi ve kariyer planı yapması hedeflenmiştir.

Eğitimin Amacı
Design Your Future

1

Bugünün becerileri ile geleceğin becerilerini sentezleyerek, doğru meslek seçimi yapmak .

2

Seçtiği meslek için gerekli olan becerileri kazanmalarını sağlamak.

3

Üniversite sonrası iş dünyasının beklediği yetkinlik setlerini oluşturmak.

Eğitimin Kazanımları
Design Your Future

4

3

2

1

5

6

7

Yeni dijital çağda fütüristik bakış açısı kazanmak ve geleceği tasarlamak.

Farkındalık düzeyinin artırılarak karşılaştığı problemlere karşı düşünce biçimleri geliştirmek.

Değişen ve gelişen dünyada rekabet için rekaberlik reflekslerini güçlendirmek.

Etkin planlama ve zaman yönetimi konularında öz yeterlilik sağlamak.

Girişimcilik ruhu ile kariyer fırsatları ve alternatifleri oluşturmak.

Doğru web araçları kullanarak kişisel marka oluşturmak için etkili iletişim ağı kurmak.

Yeni mesleki trendler hakkında farkındalık kazanmak.

8

İş dünyasında işe alımlarda ve terfilerde en çok talep gören yetkinlikleri kazanmak.

Eğitimin Süresi ve Hedef Kitle
Design Your Future

Her sınıf seviyesinde (9-10-11-12. Sınıflar) haftada 1 ders saati üzerinden 32 hafta uygulanmaktadır.

Eğitimlerde Kullanılan Yöntemler
Design Your Future

1

Çevrimdışı Simulasyon

(Offline Simulation)

6

Vaka İncelemesi

(Case Study)

2

Senaryo Tamamlama

(Scanerio Completion)

7

Fikir Yarışları

(İdea Competitions)

3

Büyük Resim-Küçük Resim

(Big picture-Little picture)

8

Sorunu Keşfet -Çözüm Üret

(Discover Problem -Produce Solution)

4

Yeni Trend - Gelecek Öngörü Sarmalı

(Future Forecast)

9

Ekip Ruhu

(Team Spirit)

5

Oyunlaştırma

(Gamification)

10

Uyarlanabilirlik ile Aktif Eylem

(AQ Based Action Faking)

Ölçme ve Değerlendirme
Design Your Future

Ölçme ve değerlendirme yıl başı ve yıl sonu ilk ve son test olarak yapılan NSS (Net Status Score) ile yapılır.

Her konu başlığı için (4 ders) bireysel ve grup içi gözlem ve değerlendirme yapılarak skorlanır ve her beceri kütüphanesi için ayrı ve toplam beceri portfolyosu çıkarılır.

Eğitim Programında İşleyişi
Design Your Future

Programı okulda yürütecek öğretmenlere “Career Educator” ünvanı verilmek üzere ''Global Education Career Centre (GECC)'' tarafından eğitim verilerek akredite edilir. Dersler hibrit eğitim modeli olarak online destekli yüz yüze yapılmaktadır. Microsoft Teams üzerinden sanal sınıflar oluşturularak her öğrenciye lisans tanımlanır.

Program dili olarak Türkçe ve İngilizce alternatif sunulmaktadır.

Sertifika ve Onay
Design Your Future

“Design Your Future” ile öğrencilerin gerçekçi ve kendi özelliklerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Kariyer Yönetimi Programı, lise düzeyinde her sınıfa haftada bir ders saati olarak uygulanır. Her yılın sonunda yapılan çalışmalar İngiltere ''Global Education Career Centre (GECC)'' tarafından sertifikalandırılır.

Design Your Future, öğrencilerin akademik başarılarının yanında doğru meslek tercihi yapabilmeleri ve o meslek için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Design Your Future ayrıca Microsoft Küresel Eğitim Topluluğu tarafından 21. yüzyıl becerileri kapsamında değerlendirilerek yenilikçi eğitim modeli olarak onaylanmıştır.