top of page

DESIGN YOUR FUTURE

Ön Bilgilendirme
Design Your Future

DYF, kendi alanında özgün bir Kariyer Yönetimi Eğitim Modeli olmakla beraber Türkiye'de ilk Beceri ve Yetkinlik Temelli Öğrenme ve Gelişim Müfredatı niteliği taşır.

DYF, 6 üniversitenin görüşü, Microsoft Education onayı, GECC akreditasyonu ve sertifikasyonu ile iş dünyasının talep ettiği
beceri ve yetkinlikleri kazandırır.

DYF, öğrencilerin gelecekle ve geleceğin iş kültürüyle güçlü bir bağ kurmalarını, yeni dijital çağda mutlu ve başarılı olmayı sağlayan becerileri kazanmalarını ve kariyer yönetimi yapmalarını sağlayan iş dünyasına erken hazırlık eğitimlerini içerir.

DYF, okulda eğitimleri gerçekleştirecek olan PDR öğretmenlerine yenilikçi kariyer yönetimi metodolojilerine uygun öğrenme ve gelişim yaklaşımları kazandırarak alanda daha yetkin eğitimciler olmasını sağlar.

DYF, Microsoft Education, Global Schools, WE Schools, MS Showcase Schools, ISTE ve ATD eğitim çerçevesi ile uyumludur.

 

DYF, Beceri ve Yetkinlik Geliştirme Deneyim Programı ATD, Pearson, Mc Kinsey, Mercer, PwC ve WEF Skills gibi beceri, yetenek ve yetkinlik modelleri ile uyumludur.

Eğitim Programı Hakkında
Design Your Future

1 - DYF, yeni dijital evrende öğrencinin kişisel dijital dönüşümünü gerçekleştirmesine ve kariyer yolcuğunda kendisini doğru ve güçlü bir şekilde konumlandırmasına yardımcı olur.

2 - DYF, eğitimleri alan öğrencilerin kariyer yolculuğu boyunca kullanabileceği dijital rozetler, akıllı sertifikalar ve benzersiz bir eğitim cüzdanı sunan Profesyonel Dijital Kimlik sahibi olmasını sağlar.

3 - DYF, öğrencinin aldığı beceri ve yetkinlik geliştirme eğitimleri doğrultusunda kazandığı farkındalık ve içsel motivasyon ile akademik başarının artmasına da önemli bir katkı sağlar.

4 - DYF, prestijli bir Kariyer Yönetimi Eğitim Programı olma özelliği ile okulların başarı ve rekabet yolcuğunda önemli bir paydaşı olur, böylece öğrenci niteliğinin artmasıyla okulun yerel ve ulusal anlamda yüksek prestijli okul olmasını destekler.

5 - DYF öğrencilerinin %91'i mezun olduktan sonra işe alınma oranları daha yüksektir çünkü öğrenci DYF ile iş dünyasının en çok talep ettiği beceri ve yetkinlikleri kazanır.

6 - DYF, şirketler ile işbirliği içindedir ve öğrenci şirketlerde staja ve işe alımlarda yeterlilik kabulü görür ve önceliklendirilir.
 
7 - DYF, okullarda öğrencinin iş dünyası ile bir araya gelmesini ve iş profesyonelleri ile networking yapmasını, fikir ve projelerini paylaşmasını sağlayan Future Talks ve Future Summit etkinliklerine katılım hakkı kazandırır.

8 - DYF, 20'ye yakın özel üniversite tarafından öğrenciye çeşitli bonuslar ve burs imkanları sağlar.

9 - DYF, öğrencilerin edindiği beceriler doğrultusunda, kazandığı deneyimlerle kendini ifade etmesini sağlayacak şekilde Spotify, iTunes ve Google Podcast mecralarında BeceRİSKsizler Tayfası kanalında Podcast programında konuşmacı olarak yer alma imkanı sağlar.

10 - DYF, eğitimler boyunca BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar doğrultusunda yapılacak olan okul içi ve okullar arası proje ve yarışmalara katılım hakkı kazandırır. 

Eğitimin Amacı
Design Your Future

1

Bugünün becerileri ile geleceğin becerilerini sentezleyerek, doğru meslek seçimi yapmak .

2

Seçtiği meslek için gerekli olan becerileri kazanmalarını sağlamak.

3

Üniversite sonrası iş dünyasının beklediği yetkinlik setlerini oluşturmak.

Eğitimin Kazanımları
Design Your Future

4

3

2

1

5

6

7

Yeni dijital çağda fütüristik bakış açısı kazanmak ve geleceği tasarlamak.

Farkındalık düzeyinin artırılarak karşılaştığı problemlere karşı düşünce biçimleri geliştirmek.

Değişen ve gelişen dünyada rekabet için rekaberlik reflekslerini güçlendirmek.

Etkin planlama ve zaman yönetimi konularında öz yeterlilik sağlamak.

Girişimcilik ruhu ile kariyer fırsatları ve alternatifleri oluşturmak.

Doğru web araçları kullanarak kişisel marka oluşturmak için etkili iletişim ağı kurmak.

Yeni mesleki trendler hakkında farkındalık kazanmak.

8

İş dünyasında işe alımlarda ve terfilerde en çok talep gören yetkinlikleri kazanmak.

Eğitimin Süresi ve Hedef Kitle
Design Your Future

Her sınıf seviyesinde (9-10-11-12. Sınıflar) haftada 1 ders saati üzerinden 32 hafta uygulanmaktadır.

Eğitimlerde Kullanılan Yöntemler
Design Your Future

1

Çevrimdışı Simulasyon

(Offline Simulation)

6

Vaka İncelemesi

(Case Study)

2

Senaryo Tamamlama

(Scanerio Completion)

7

Fikir Yarışları

(İdea Competitions)

3

Büyük Resim-Küçük Resim

(Big picture-Little picture)

8

Sorunu Keşfet -Çözüm Üret

(Discover Problem -Produce Solution)

4

Yeni Trend - Gelecek Öngörü Sarmalı

(Future Forecast)

9

Ekip Ruhu

(Team Spirit)

5

Oyunlaştırma

(Gamification)

10

Uyarlanabilirlik ile Aktif Eylem

(AQ Based Action Faking)

Ölçme ve Değerlendirme
Design Your Future

Ölçme ve değerlendirme yıl başı ve yıl sonu ilk ve son test olarak yapılan NSS (Net Status Score) ile yapılır.

Her konu başlığı için (4 ders) bireysel ve grup içi gözlem ve değerlendirme yapılarak skorlanır ve her beceri kütüphanesi için ayrı ve toplam beceri portfolyosu çıkarılır.

Eğitim Programında İşleyişi
Design Your Future

Programı okulda yürütecek öğretmenlere “Career Educator” ünvanı verilmek üzere ''Global Education Career Centre (GECC)'' tarafından eğitim verilerek akredite edilir. Dersler hibrit eğitim modeli olarak online destekli yüz yüze yapılmaktadır. Microsoft Teams üzerinden sanal sınıflar oluşturularak her öğrenciye lisans tanımlanır.

Program dili olarak Türkçe ve İngilizce alternatif sunulmaktadır.

Sertifika ve Onay
Design Your Future

“Design Your Future” ile öğrencilerin gerçekçi ve kendi özelliklerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Kariyer Yönetimi Programı, lise düzeyinde her sınıfa haftada bir ders saati olarak uygulanır. Her yılın sonunda yapılan çalışmalar İngiltere ''Global Education Career Centre (GECC)'' tarafından sertifikalandırılır.

Design Your Future, öğrencilerin akademik başarılarının yanında doğru meslek tercihi yapabilmeleri ve o meslek için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Design Your Future ayrıca Microsoft Küresel Eğitim Topluluğu tarafından 21. yüzyıl becerileri kapsamında değerlendirilerek yenilikçi eğitim modeli olarak onaylanmıştır.

bottom of page