top of page

EĞİTİM PROGRAMLARI

DYF - Kariyer Yönetimi - Lise - K12 Akademi_1.jpg

“Design Your Future” ile öğrencilerin gerçekçi ve kendi özelliklerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Öğrenciler için kariyer yönetimi programı, 9. sınıftan itibaren başlar ve üniversite tercihlerine kadar devam eder.

Design Your Future, lise düzeyinde her sınıfa haftada bir ders saati olarak uygulanır. Her yılın sonunda yapılan çalışmalar sertifikalandırılır.12. sınıfın sonunda Kariyer Yönetimi Programı Sertifikası ile lise kademesinde kazandığı beceri ve yetkinlikleri belgelenir.

Design Your Future, öğrencilerin akademik başarılarının yanında doğru meslek tercihi yapabilmeleri ve o meslek için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Akademik başarıyı da yükselten, aynı zamanda mesleki ve sosyal gelişime de katkı sağlayan Kariyer Yönetimi Programı ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz.

Akademik araştırmalarla desteklenen, iş dünyası tarafından onaylanan, gelecekte çocuklarımızın gerçek başarıyı yakalamalarını sağlayacak olan Sertifikalı Kariyer Yönetimi Programı ile öğrencilerimizin hayata daha güçlü bireyler olarak hazırlanmasını sağlıyoruz.

Müfredat 6 farklı üniversiteden 15 akademisyenin yer aldığı geniş bir çevrenin de görüşü alınarak geliştirilmiştir.

DYD - Broşür - Baskı - 3005_1.jpg

“Design Your Development” programı ile öğrencilerin yaş seviyesine uygun gelişimlerini yeniden tasarlamak üzere hazırlanmıştır. Okulda rehberlik kavramını küresel anlamda değiştiren program 5. sınıftan itibaren başlar ve 8. sınıfın kadar devam eder.

Design Your Development , ortaokul düzeyinde her sınıfa haftada bir ders saati olarak uygulanır. Her yılın sonunda yapılan çalışmalar sertifikalandırılır. Böylelikle ortaokul kademesinde gelişimi için aldığı fark dersler belgelenir.

Design Your Development, öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen içsel motivasyon kaynağı olmakla birlikte beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Müfredat 6 farklı üniversiteden 15 akademisyenin yer aldığı geniş bir çevrenin de görüşü alınarak geliştirilmiştir.

KAPAK_Hakkında.jpg

K12 Akademi’nin Öğrenme ve Gelişim laboratuvarında hazırladığımız "Design Your Career" Kariyerini Tasarla eğitimleri ile üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuklarında önemli bir gelişim fırsatı sağlamaları amaçlanmıştır.

 

DYC programında hedef, yeni dijital dünyanın kültürüne ve iş dünyasının değişen dinamiklerine uygun şekilde kariyer gelişimlerini destekleyici senaryo tabanlı ve  deneyimsel öğrenmeye dayalı eğitimlerin tasarlanması ve uygulanmasıdır.

 

DesignYourCareer kariyer yönetimi ve beceri geliştirme odaklı, öğrenme ve gelişim temelli bir deneyim programıdır. 

 

Kariyer Yönetimi, Beceri Geliştirme ve Geleceğe Hazırlık ekseninde öğrencilerin beceri kazanma süreçleri gerçek yaşamdan ve gerçek iş hayatından kesitlerin yer aldığı deneyimsel simülasyonlarla gerçekleştirilir.

 

Siz de kariyer yolculuğunuzda fark yaratmak ve stajlarda/işe alımlarda daha güçlü bir aday profili oluşturmak istiyorsanız bize ulaşabilir ve kariyerinize özgün gelişim programlarından faydalanabilirsiniz.

KAPAK_Ön Kapak.jpg

Otomasyon, yapay zeka ve becerilerin hızla gelişen doğası tarafından yönlendirilen işgücü piyasasındaki değişiklikler, COVID-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle hızlandı.

 

Günümüzün çalışanları, yakın gelecekte rağbet görmesi beklenen işlere hızla hazırlanmalı ve kariyerleri boyunca sürekli olarak yeni beceriler öğrenmelidir. İşverenler artık adayları sadece sahip oldukları diploma ve akademik derecelere göre değil, becerilerine ve yetkinliklerine göre işe almaya başladılar.

 

Yetkinliğe dayalı eğitim ve öğrenme stratejileri becerilerin sergilenmiş ustalığını, yeterliliğin tanınmasını, dijital kimlik bilgilerinin verilmesini ve bireyin bir iş veya kariyer için hazır olup olmadığının değerlendirilmesini birincil kriter haline getiriyor.

 

K12Akademi 'nin L&D laboratuvarında #SkillLabMind yaklaşımıyla geliştirdiğimiz #DesignYourBusiness eğitim programlarında Profesyonel Gelişim odaklı özgün öğrenme deneyimleri tasarlıyoruz. Siz de bu özgün deneyimlerden faydalanabilirsiniz.

bottom of page