EĞİTİM PROGRAMLARI

DYF - Kariyer Yönetimi - Lise - K12 Akademi_1.jpg

“Design Your Future” ile öğrencilerin gerçekçi ve kendi özelliklerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Öğrenciler için kariyer yönetimi programı, 9. sınıftan itibaren başlar ve üniversite tercihlerine kadar devam eder.

Design Your Future, lise düzeyinde her sınıfa haftada bir ders saati olarak uygulanır. Her yılın sonunda yapılan çalışmalar sertifikalandırılır.12. sınıfın sonunda Kariyer Yönetimi Programı Sertifikası ile lise kademesinde kazandığı beceri ve yetkinlikleri belgelenir.

Design Your Future, öğrencilerin akademik başarılarının yanında doğru meslek tercihi yapabilmeleri ve o meslek için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Akademik başarıyı da yükselten, aynı zamanda mesleki ve sosyal gelişime de katkı sağlayan Kariyer Yönetimi Programı ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz.

Akademik araştırmalarla desteklenen, iş dünyası tarafından onaylanan, gelecekte çocuklarımızın gerçek başarıyı yakalamalarını sağlayacak olan Sertifikalı Kariyer Yönetimi Programı ile öğrencilerimizin hayata daha güçlü bireyler olarak hazırlanmasını sağlıyoruz.

Müfredat 6 farklı üniversiteden 15 akademisyenin yer aldığı geniş bir çevrenin de görüşü alınarak geliştirilmiştir.

DYD - Broşür - Baskı - 3005_1.jpg

“Design Your Development” programı ile öğrencilerin yaş seviyesine uygun gelişimlerini yeniden tasarlamak üzere hazırlanmıştır. Okulda rehberlik kavramını küresel anlamda değiştiren program 5. sınıftan itibaren başlar ve 8. sınıfın kadar devam eder.

Design Your Development , ortaokul düzeyinde her sınıfa haftada bir ders saati olarak uygulanır. Her yılın sonunda yapılan çalışmalar sertifikalandırılır. Böylelikle ortaokul kademesinde gelişimi için aldığı fark dersler belgelenir.

Design Your Development, öğrencilerin akademik başarılarını destekleyen içsel motivasyon kaynağı olmakla birlikte beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Müfredat 6 farklı üniversiteden 15 akademisyenin yer aldığı geniş bir çevrenin de görüşü alınarak geliştirilmiştir.