top of page

HAKKIMIZDA

SENKRONOMİ NEDİR?

Bireyler ve işletmelerin mevcut becerilerinin evrim geçirdiği yeni dijital çağda, geleceğin becerilerini kazanmak için beceri ve yetkinlik temelli gelişim programları tasarlanması ve uygulanması Senkronomi olarak ifade edilir.

SENKRONOMİST KİMDİR?

Bireyler ve işletmeler bazında, bugünün becerileri ile geleceğin becerilerini sentezleyerek,

beceri ve yetkinlik temelli profesyonel gelişim programları tasarlayan ve uygulayan kişidir.

K12 AKADEMİ GLOBAL BECERİ EVRENİ

Future-Global-Skills-08.jpg

K12 Akademi'nin Misyonu ve Vizyonu Nedir? 

 

K12 Akademi olarak öğrencilerin kariyer ve beceri deneyimi performansını artıran modern öğrenme deneyimleri sunarız.

Öretmenin profesyonel öğrenme yetkinliği kazanmasını, öğrenme ve gelişim programlarıyla eğitim kurumlarının sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerini sağlarız.

K12 Akademi, öğrenciler için Beceri Geliştirme, öğretmenler için Yenilikçi Eğitimci eğitimleri veren bir Öğrenme ve Gelişim (L&D) şirketi olarak, 18 yılı aşkın sahada edindiği zengin deneyim ve tecrübelerle öğrenme, eğitim, beceri ve performans iyileştirme zorluklarını çözmektedir.

Üç önemli kazanım odağında fayda ve değer üretmeye çalışırız:

  1. Beceri ve yetkinlik temelli öğrenme deneyimi programları geliştirmek 

  2. Vizyoner ve inovatör eğitimcinin gelişim ve dönüşümünü gerçekleştirmek 

  3. Özgün ve yenilikçi öğrenme metodoljisiyle ölçülebilir performans yönetimini sağlamak

Öğrenme Deneyimi Tasarımı temelindeki Deneyim Kürasyonu, bu ilk sözü yerine getirme yöntemimizdir. Nihai sonuca odaklanan stratejimiz, ikinci sözümüzü yerine getirmek için eğitimci rolünü tanımlamaktadır ve üçüncü sözümüzü gerçekleştirmek için ölçülebilir gelişim performansını nasıl kullandığımızı açıklayan değerlendirme araçlarımızdır.

Başarı sonuçlarını artırmak ve güçlü beceri kazanma deneyimleri sunmak için tasarladığımız öğrenme programlarıyla, öğrencilerinizin ve öğretmenlerinizin kariyerlerinde güçlü ve sürdürülebilir bir fark yaratmak istiyorsanız, K12 Akademi'nin özgün gelişim programlarıyla kurumunuzu geleceğe taşıyabilirsiniz.

MANİFESTO

Dünya Beceri Yetersizliği (MPG) raporunda dünya ortalaması %46 iken Türkiye %66 ile ortalamanın altında kalıyor, Çin %13 ile en iyi seviyede.  Küreselleşme, teknoloji ve ticaret ağlarının genişlemesi, otomasyon ve yapay zekanın yükselişi, işgücü piyasalarını dünya çapında hızlı ve düzensiz bir hızla değiştiriyor. Küresel bir topluluk olarak kendimize sormalıyız: 

Değişen iş dünyasında, gençleri geleceğe doğru şekilde hazırlıyor muyuz? 

Gençler, mevcut işlerde ihtiyaç duydukları ve geleceğin işleri için ihtiyaç duyacakları eğitim ve becerileri alıyorlar mı?

 

Mesleki ve teknik eğitimin yanı sıra teknolojiyi, geleceği ve geleceğin iş dinamiklerini anlamak ve buna uyum sağlamak için yumuşak becerilere (Soft Skills) sahipler mi? 

Gençler sahip oldukları beceriler ile mevcut işler arasında çarpıcı bir uyumsuzluk buluyorlar.  Başka bir deyişle: dünkü yetenekler bugünün iş piyasasına uymuyor ve gelecekte bu uyumsuzluğun artacağını görebiliyoruz. 

Beceri krizi, sadece fırsat bekleyen ve daha iyi bir gelecek arayan gençler için değil, aynı zamanda ekonomik büyüme isteyen ve sosyal istikrar arayan tüm ülkeler ile bölgeler için de zorlu bir tablo çiziyor.  Ancak, bu beklenmedik bir tablo değil.  Bir yandan teknolojiyi geliştirirken diğer yandan teknolojik değişime uyum sağlayacak becerileri eş zamanlı olarak geliştirmiyoruz. Birçok alanda karşımıza çıkan bu beceri boşluğunu kapatmak için birlikte çalışırsak durumu değiştirebiliriz. 

İşlerin ve işletmelerin gençlerden beklediği iyi bir akademik geçmişin olduğu diplomalar yerine problem çözme, güvenilirlik, takım oluşturma ve iletişim, inovatif düşünce, sosyal zeka, dijital zeka ve teknoloji iletişimi gibi aktarılabilir becerilere ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. 

K12 Akademi Eğitim ve Danışmanlık olarak, uzun yıllardır beceri yetersizliği konusunda eğitim alanında ve iş dünyasında çok önemli çalışmalar yaptık, bunların arasında: 

270 özel ve devlet okulunda yaklaşık 44.200 öğrenciye farkındalık çalışması yaptık. Bu grup içinden 1.300 öğrenciye kişilik tipi, baskın özellikler, mesleki eğilim, dijital dünya ve teknoloji bilgi düzeyi testleri ile birlikte SWOT analizleri yaparak çok önemli veriler elde ettik. Özel bir çalışma gurubunda yer alan 700 öğrenciye rehberlik, 300 öğrenciye koçluk ve 70 öğrenciye de kariyer danışmanlığı yaptık. Fiziksel olarak ulaşamadığımız 440 okula da mailing çalışması ile bilgilendirme gerçekleştirdik. 

Çalışmalarımızın güvenilirliğini ve gerçerliliğini sağlamak için küresel 560 makale ve 102 rapor inceledik. Farklı sektörlerden 326 KOBİ araştırması ile birlikte 262 networking gerçekleştirdik. 

Bilgilendirme ve farkındalık kapsamında yaptığımız sunum ve seminerlere 123 farklı güncelleme yaptık. Araştırmalarımızda elde ettiğimiz bilgiler sayesinde 304 yeni meslek, 128 becerinin yer aldığı yetkinlik kütüphanesini programlarımıza transfer ettik. BM'nin hazırladığı 17 farklı başlıkta Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler ile ilgili 165 alt hedef için farkındalık çalışmaları gerçekleştirerek geleceğin becerileri ile ilgili sentezleme çalışması yaptık. 

Tüm bunların toplamında, liselerde Beceri ve Yetkinlik Gelişimi kapsamında 9-10-11-12. sınıflar için dört yıllık lise eğitimi sonunda 8 modülden oluşan, her modül için 4 farklı temanın yer aldığı, her temanın 4 konu başlığı ile toplamda 32 özel tema ve 128 konu başlığıyla Geleceğini Tasarla (Design Your Future) eğitim  programını oluşturduk. Hedef kitlemiz liseler olmasına rağmen süreç içerisinde üniversiteler ile liseler arasında köprü kurabilmek için yaptığımız iş birliği görüşmelerinde üniversitelerin de talebi ile karşı karşıya kaldık.

 

Üniversiteler için, her yıl 8 başlıktan oluşan dört yıl boyunca toplamda alacakları 32 başlık altında Kariyerini Tasarla (Design Your Carrer) eğitim programını oluşturduk. Bu programları liselerde rehberlik servisleri, üniversitelerde kariyer geliştirme merkezleri ile işbirliği altında uygulamaya başladık. 7 özel üniversite ile işbirliğimiz devam etmektedir. 

Hazırladığımız lise ve üniversite eğitim programlarında, özellikle eğitim sürecinde her kazanımın daha çok deneyimsel olmasına özen gösterdik ve bu anlamda Mikro Öğrenme,  Senaryo Tabanlı Öğrenme ve Deneyimsel Öğrenme yaklaşımlarıyla oyunlaştırma yöntemlerinin de yer aldığı uygulamalarla zenginleştirdik. 

Eğitimlerde öğrencinin kendini tanıma, özgün ve bireysel farklılıklarını, güçlü ve zayıf yanlarını görme, kendi becerilerini keşfetme ve geleceğin iş dünyasının beklentileri ve yeni dinamikleri ile ilgili hangi beceri ve yetkinlikleri kazanması gerektiği konusunda özgün bir yöntem kullanıyoruz. Bu kapsamda hem liseler ile üniversiteler arasında hem de üniversiteler ile iş dünyası arasında köprü kurarak nitelikli iş gücünün oluşmasına ve bu iş gücünün doğru konumlandırılmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturuyoruz. 

Eğitimler sonucunda öğrencilere dijital sertifika ve dijital rozetler sağlayarak kişisel portfolyo oluşturmalarına ve başarılarını paylaşmalarına destek veriyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaları djiitalize etmek ve sadece ulusal düzeyde değil global anlamda iyi işler çıkarmak için hazırlık çalışmalarımız da var. 

Kurumsal hayatı da unutmadık. İş dünyasının taleplerini karşılayacak şekilde, yeterli düzeyde beceri ve yetkinliğe sahip nitelikli iş gücünün oluşmasını destekleyici Beceri ve Yetkinlik Temelli Profesyonel Gelişim temelinde Design Your Business (İşini Tasarla) eğitim programını tasarladık. Bu eğitim programında mevcut çalışanların yeniden beceri kazanmalarını (reskilling), dijtal becerilerini geliştirmelerini  (upskilling) ve başarının temel faktörü olan yumuşak becerileri kazanmalarını (softskilling) sağlayacak şekilde öğrenme tasarımını zenginleştirerek deneyimsel uygulamalar gerçekleştirdik.

Biz kurumsal iş hayatını bir kenara atıp hayallerinin ve tutkularının peşinden giden iki girişimciyiz ve kendimizi SENKRONOMİST olarak tanımlıyoruz, bu tanımın özel hikayesini de ayrıca paylaşmak isteriz. Hedeflerimiz ve vizyonumuz çok yüksek ancak ulaşılabilir mikro hedefler koyduk. Hızlıca uygulanabilir modeller çıkararak, deneyimlerek, öğrenerek, geliştirerek ve uygulayarak çevik hareket ediyoruz ve girişimlerimizin başarılı sonuçlarını hızlı alıyoruz. 

Mottomuz; 

Bugünün becerileri ile geleceğin becerilerini sentezliyoruz

Beceri ve yetkinlikleri deneyimsel yötemlerle geliştiriyoruz

Mutlu ve sürdürülebilir başarı için geleceği birlikte tasarlıyoruz

Çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla paylaşmak, nitelikli insan gücü için özgün bir ekosistem yaratmak,

gençliğe, topluma, ülkemize ve dünyaya bir değer ve fırsat oluşturmak için tüm heyecanımız ve enerjimizle çalışıyoruz.

Çünkü;

Biz, eğitimde inovasyonu ve yeni yaklaşımları benimseyen eğitimcileriz. Var olanı değil, hayal edilebileni gerçekleştirmek için sıra dışı fikirleri ve yöntemleri deneyimleme enerjisini her zaman yüksek tutan inovatörleriz.

Profesyonel bakış açımız ve amatör ruhumuz tam yerinde. Bitmek bilmeyen enerjimiz ve her daim daha anlamlı değer üreten çalışma felsefemiz ile sıra dışı uygulamaların kullanıldığı eğitimler tasarlarız.

Standardı kabul etmeyen, dertsiz başına dert alarak sürekli icat çıkaran, aktif değil proaktif, çoğunlukla ciddi ve bi o kadar da eğlenceli, duygusal aynı zamanda mantıksal, bugunü anlayan ve geleceği okuyan, biraz realist ve kesinlikle SENKRONOMİST insanlarız.

bottom of page