top of page

DESIGN YOUR CAREER

Ön Bilgilendirme
Design Your Career

Kariyer Yönetimi ve Beceri Geliştirme Eğitimleri Neden Üniversite Yıllarında Önemli ve Gerekli?

Geleceğin işlerine ve teknolojilerine hazırlanmak için yenilikçi eğitim modellerinin okullarda uygulanmaya başladığı yeni bir döneme geçiş yapıyoruz.

Bir üniversite derecesi gibi yalnızca akademik kanıtlara odaklanmak yerine, temel iş gereksinimleri olarak belirli, doğrulanmış beceri ve yetkinlikleri edinmeye odaklanan sistemler gelişiyor.

Şirketler akademik derecelerle değil, doğrulanmış becerilerle yetenek havuzunu genişletmeye ve işlerin geleceğine hazırlanmaya başlıyor.

 

Üniversiteler beceri temelli eğitime doğru geçiyor ve genel bir derece vermek yerine, hem sert hem de yumuşak belirli beceriler için özel bir öğrenme ve gelişim sistemleri tasarlıyor.

K12 Akademi olarak, öğrencilerin yeni dijital dünyada ihtiyaçları olan becerileri kazanmalarını ve üniversite yıllarından itibaren geleceğe daha güçlü şekilde hazırlanmalarını sağladığımız kariyer odaklı Beceri ve Yetkinlik Geliştirme Programları tasarlıyoruz.

Microsoft Education tarafından 21. Yüzyıl Becerileri kapsamında Yenilikçi Eğitim Modeli olarak kabul edilen, 6 üniversitede 20 kişilik akademik uzmanın olumlu görüş bildirdiği, K12 Akademi Öğrenme ve Gelişim uzmanları tarafından hazırlanan Kariyer Yönetimi ve Beceri Geliştirme Eğitim Programı kapsamında, öğrenciler iş dünyasının en çok talep ettiği becerileri kazanıyor ve bu program GECC tarafından sertifikalandırılıyor.

Eğitim Programı Hakkında
Design Your Career

1 - DYC, yeni dijital evrende öğrencinin kişisel dijital dönüşümünü gerçekleştirmesine ve kariyer yolcuğunda kendisini doğru ve güçlü bir şekilde konumlandırmasına yardımcı olur.

2 - DYC, eğitimleri alan öğrencilerin kariyer yolculuğu boyunca kullanabileceği dijital rozetler, akıllı sertifikalar ve benzersiz bir eğitim cüzdanı sunan Profesyonel Dijital Kimlik sahibi olmasını sağlar.

3 - DYC, öğrencinin aldığı beceri ve yetkinlik geliştirme eğitimleri doğrultusunda kazandığı farkındalık ve içsel motivasyon ile akademik başarının artmasına da önemli bir katkı sağlar.

4 - DYC, prestijli bir Kariyer Yönetimi Eğitim Programı olma özelliği ile öğrencilerin başarı ve rekabet yolcuğunda önemli bir paydaşı olur, böylece öğrencinin özgeçmiş ve özgelecek niteliğinin artmasıyla yüksek prestijli bir kariyer tasarımı yapmasını destekler.

5 - DYC öğrencilerinin %91'i mezun olduktan sonra işe alınma oranları daha yüksektir çünkü öğrenci DYC ile iş dünyasının en çok talep ettiği beceri ve yetkinlikleri kazanır.

Eğitim Programının Amacı
Design Your Career

K12 Akademi’nin Öğrenme ve Gelişim laboratuvarında hazırladığımız "Design Your Career" Kariyerini Tasarla eğitimleri ile üniversite öğrencilerinin kariyer yolculuklarında önemli bir gelişim fırsatı sağlamaları amaçlanmıştır.

DYC programında hedef, yeni dijital dünyanın kültürüne ve iş dünyasının değişen dinamiklerine uygun şekilde kariyer gelişimlerini destekleyici senaryo tabanlı ve  deneyimsel öğrenmeye dayalı eğitimlerin tasarlanması ve uygulanmasıdır.

DesignYourCareer kariyer yönetimi ve beceri geliştirme odaklı, öğrenme ve gelişim temelli bir deneyim programıdır. 
 
Kariyer Yönetimi, Beceri Geliştirme ve Geleceğe Hazırlık ekseninde öğrencilerin beceri kazanma süreçleri gerçek yaşamdan ve gerçek iş hayatından kesitlerin yer aldığı deneyimsel simülasyonlarla gerçekleştirilir.
 
DesignYourCareer öğrenme ve gelişim programlarında öğrencilerin geleneksel bir eğitim özgeçmişine sahip olmalarının aksine daha fütüristik bir bakış açısıyla
öz geleceklerini tasarlamaları sağlanır.

DYC programında öğrenciler yeni iş disiplinlerini ve çalışma alanlarını keşfederek öğrenme motivasyonlarını büyük ölçüde yüksek tutar ve birçok beceriyi bir arada yaşayarak ve uygulayarak deneyimler.

Siz de kariyer yolculuğuznuda fark yaratmak ve stajlarda/işe alımlarda daha güçlü bir aday profili oluşturmak istiyorsanız bize ulaşabilir ve kariyerinize özgün gelişim programlarından faydalanabilirsiniz.

bottom of page