top of page

DESIGN YOUR BUSINESS

Eğitim Programı Hakkında
Design Your Career

K12 Akademi’nin Öğrenme ve Gelişim laboratuvarında şirketler ve iş profesyonelleri için  hazırladığımız "Design Your Business" İşini Tasarla eğitimleri ile kurumların kariyer yönetiminde ayrıcalıklı olmaları ve çalışanların kariyer rotasında önemli bir pusulaya sahip olmaları amaçlanmıştır.

DYB programında hedef, kurum kültürüne ve vizyonuna uygun şekilde çalışanların kariyer gelişimlerini destekleyici, senaryo tabanlı ve  deneyimsel öğrenmeye dayalı, beceri ve yetkinlik temelli eğitimlerin tasarlanması ve uygulanmasıdır.

DesignYourBusiness, kariyer yönetimi odağında öğrenme ve gelişim temelli bir deneyim programıdır. 
 
Kariyer Yönetimi, Beceri Geliştirme ve Geleceğe Hazırlık ekseninde çalışanların beceri kazanma süreçleri gerçek yaşamdan ve gerçek iş hayatından kesitlerin yer aldığı simülasyonlarla gerçekleştirilir.
 
DesignYourBusiness öğrenme ve gelişim programlarında çalışanların geleneksel bir kariyer özgeçmişine sahip olmalarının aksine daha fütüristik bir bakış açısıyla
öz geleceklerini tasarlamaları sağlanır. Bunu yaparken yeni iş disiplinlerini ve çalışma alanlarını keşfederek öğrenme motivasyonlarını büyük ölçüde yüksek tutar ve birçok beceriyi bir arada yaşayarak ve uygulayarak deneyimler.

Siz de kurumunuzda fark yaratmak ve işletmenizin büyümesine katkı sağlayacak şekilde, çalışanlarınızın daha güçlü bir kariyer profili oluşturmasını istiyorsanız
bize ulaşarak özgün gelişim programlarından faydalanabilirsiniz.

Profesyonel Gelişim Neden Gerekli?
Design Your Career

Otomasyon, yapay zeka ve becerilerin hızla gelişen doğası tarafından yönlendirilen işgücü piyasasındaki değişiklikler, COVID-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle hızlandı.

2020'den önce de teknolojinin yıkıcı etkisi ve iş kültürünün dönüştürücü çalışma biçimleriyle mücadele eden çalışanlar ve kurumlar şimdi daha büyük zorluklarla karşı karşıya. Özellikle geleneksel gelişim modeli modern ekonomide çalışanların öğrenme ihtiyaçlarını ve yeteneklerini ya da işverenlerin taleplerini artık yeterince karşılayamamaktadır.

Günümüzün çalışanları, yakın gelecekte rağbet görmesi beklenen işlere hızla hazırlanmalı ve kariyerleri boyunca sürekli olarak yeni beceriler öğrenmelidir. İşlerinde başarılı olmaları ve gelişmeleri için ekonomik ve aynı zamanda esnek öğrenme - gelişim alanlarına ihtiyaçları vardır.

Çalışanlar standart eğitim programlarına, öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarına bağlı kalmak yerine kariyer yönetimi bağlamında yeni beceriler edinmek istiyorlar. Ayrıca, halihazırda sahip oldukları ve işverenlerin değer verdiği beceriler ve yetkinlikler için deneyimsel öğrenmeye dayalı bir gelişim eğitimi almaya ihtiyaçları var. Bunun yanı sıra işverenler artık adayları sadece sahip oldukları diploma ve akademik derecelere göre değil, becerilerine ve yetkinliklerine göre işe almaya başladılar.

Yetkinliğe dayalı eğitim ve öğrenme stratejileri becerilerin sergilenmiş ustalığını, yeterliliğin tanınmasını, dijital kimlik bilgilerinin verilmesini ve bireyin bir iş veya kariyer için hazır olup olmadığının değerlendirilmesini birincil kriter haline getiriyor.

K12Akademi 'nin L&D laboratuvarında #SkillLabMind yaklaşımıyla geliştirdiğimiz #DesignYourBusiness eğitim programlarında Profesyonel Gelişim odaklı özgün öğrenme deneyimleri tasarlıyoruz.

bottom of page