top of page

SENKRONOMİST EĞİTİMLERİ

Senkromist Eğitimleri

Lise

Eğitimleri

Üniversite

Eğitimleri

Kurumsal

Eğitimler

Bireysel

Eğitimler

Grup

Eğitimleri

KISACA K12 AKADEMİ

K12 Akademi olarak 5 yıl önce çıktık bu yolculuğa. Dünyada her geçen yıl artan beceri yetersizliği konusuna çözüm üretmekti amacımız. Lise düzeyinde her sınıfta haftada bir ders saati okutulan “Gelişim Tasarımı Kariyer Yönetimi” eğitim programına bir müfredat oluşturmaktı planımız. Bu sayede iş hayatına atılan bireylerin sadece diplomaları ile akademik başarı değil, iş dünyasının talep ettiği beceri ve yetkinlikleri de kazanarak mesleki ve iş başarısı da elde etmelerini sağlayan gelişim programları tasarlamak üzere önemli bir amaç doğrultusunda planlarımızı gerçekleştirdik.

5 yıllık yoğun bir çalışma sonunda 9-10-11 ve 12.sınıf için müfredat tamamlandı. Çalışma rektör, dekan, akademisyen, Üniversite Kariyer Merkezi Direktörleri ve Eğitim Uzmanlarından oluşan profesyoneller ile sağlam bir temele oturtuldu.

Bonuslar:

Üniversitelere yönelik Beceri ve Yetkinlik Temelli Gelişim Tasarımı ve kurumsal iş dünyasına yönelik Beceri ve Yetkinlik Temelli Profesyonel Gelişim eğitim programını oluşturduk. Üniversite ve iş dünyası için de beceri yetersizliğine çözüm ürettiğimiz için ayrıca mutlu, umutlu ve heyecanlıyız.

Yaptığımız bu çalışmaya SENKRONOMİ adını verdik. 

Senkronomi: Bugünün becerileri ile geleceğin becerilerinin sentezlenmesi. 

Bu alanda (Lise, Üniversite ve İş Dünyası) eğitim veren kişilere de Senkronomist ünvanı tanımladık. 

Senkronomist: Bugünün becerileri ile geleceğin becerilerini senkronize ederek gelişim tasarımı yapan ve bu eğitimleri veren kişi.

Senkronomist Ünvanlı Kişiler;

K12Akademinin felsefesini ve ilkelerini oluşturan zengin deneyimlerin hikayelerini ve altında yatan prensiplerini benimsemelidir. "Geleceğin iş dinamikleri ve bu dinamiklere uygun işletme ve çalışan profili nasıl olmalıdır? Bu profil ile eşleşen beceri ve yetkinlikler nelerdir?" sorularına çözüm getiren çalışmalar yapmalıdır.

Senkronomist ünvanlı kişilerin farklı meslek ve disiplinlerden bir araya getirilmesi bu programın en önemli zenginliğidir.

Kimler Senkronomist Olabilir?

  • Gelecekçi düşünen

  • Geleceğe dair fikirleri olan

  • Beceri ve yetkinlik konularına ilgi duyan

  • Araştırmayı seven

  • Değişen ve dönüşen dünyadaki gelişmeleri merak eden ve öğrenen

  • Heyecanını hiç kaybetmeyen

  • Ekip çalışmasına yatkın

  • İletişim becerisi yüksek yeni kariyer fırsatları oluşturmak isteyen bireyler

Senkronomist Eğitimleri:

Bu eğitimler 3 aşamadan oluşmaktadır;

1- Küresel makale ve rapor incelemesi

Süresi: 2 Ay

2- Eğitim İçerikleri, Yöntem ve Teknikler

Süresi: 32 Saat

3- Değerlendirme ve Sertifikalandırma

Senkronomist Eğitiminin Adı:

Gelişim Tasarımı Kariyer Yönetimi (Lise)

Beceri ve Yetkinlik Temelli Gelişim Tasarımı (Üniversite)

Beceri ve Yetkilik Temelli Profesyonel Gelişim (İş Dünyası)

Not: Senkronomist eğitimleri Eğitimcinin Eğitimi kapsamında uygulanmaktadır.

Senkronomist eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişileri K12 Akademi, ihtiyaç duyulması halinde lise, üniversite ve iş dünyası için yapacağımız eğitimler için istihdam edebilmektedir.

Sizler de K12 Akademi ailesinin bir üyesi olmak isterseniz, farklı zaman dilimlerinde yapacağımız eğitimlere katılabilirsiniz.

bottom of page