top of page

İşletmeler için sürdürülebilir başarı faktörleri nelerdir?İşletmeler için sürdürülebilir başarı faktörleri nelerdir?


İşgücünü gerekli yetkinliklerle senkronize edecek beceri setleri hangileridir?


Eğitim ile iş dünyasını senkronize edecek deneyim mekanizması nasıl oluşturulmalıdır?


Eğitim ve iş dünyası liderlerinin, eğitimcilerin, profesyonel iş yaşamında olan her sektörden her kademeden çalışanın cevap bulması gereken sorular bunlar.


Her değişimi pandemiye bağlamamak lazım. Şüphesiz bir çok değişim dinamiğini pandemi öncesinde de konuşuyorduk ancak şimdi hem bugünün hem de geleceğin değişim dinamiği haline dönüştü beceriler ve yetkinlikler.


Öyle fazla kaptırıyoruz ki kendimizi uzaktan çalışmaya, teknik sorunlara, işlere, güçlere, teknolojiye; halbuki dijital dönüşüm ile birlikte hayatımızın da bir parçası haline gelmeye başlayan yapay zeka, otomasyon, robotlar ve kuantum teknolojiler gibi yıkıcı inovasyonlar karşısında insan merkezli bir yaşamın penceresi açılmışken bize, öyleyse insana ve insani becerilere yatırım yapmak daha karlı ve daha faydalı bir yatırım olmaz mı?


Meslekleri konuşurken önce eğitimden başlamak lazım. Diplomanın önemini yitirmeye başladığı, beceri ve yetkinliklerin daha fazla önem kazandığı bugün ve yakın gelecek için mesleklerin, mesleki standartların ve yeterliliklerin yeniden tanımlandığı bir dönem yaşıyoruz.


Mesleki yetkinlikleri tanımlarken öyle çok akademik başarıya, diplomaya veya teknik özelliklere odaklanıyoruz ki bir zaman sonra mesleklerin ve yeterliliklerin varlığını ve önemini sorgularken buluyoruz kendimizi, neden?


Meslekleri iki ana başlıkta ele almak lazım, ki yeterlilikleri daha sürdürülebilir, daha yenilenebilir ve daha değer üretilebilir olsun:


1- Teknik Beceriler (Hard Skill)

2- Yumuşak Beceriler (Soft Skill)


Birbirinden bağımsız olarak iş süreçlerine entegre edilen teknik becerilerin ağırlıklı ve öncelikli olduğu işlerin büyük çoğunluğunda, özellikle uzun vadede yumuşak becerilerden yoksun olarak gelişim süreçleri tasarlandığında planlanan başarılı sonuçlara ulaşılamadığını açıkça görmekteyiz.


Temelden başlanan beceri ve yetkinlik gelişimi eğitim programları okullarda eğitim müfredatına entegre edildiğinde üniversite öncesinde de iş dünyasının talep ettiği beceri setlerini oluşturmuş daha yetkin adaylar önceden hazır hale gelmiş olacaklar.

Comments


bottom of page