top of page

WEF Future Of Jobs 2020 Raporu, Beceri ve YetkinliklerGeleceği doğru şekilde okumak ve bugünden geleceğe güçlü şekilde senkronize olmak için küresel araştırmaların işaret ettiği gibi beceri ve yetkinlikler daha fazla önem kazanıyor ve bunları yeniden tanımlamamız gerekli.


WEF Future Of Jobs 2020 raporu ile ilgili birçok nokta yazıldı, tartışıldı ve paylaşıldı, hepsi birbirinden faydalı ve değerli pek tabii.


Biz de özet raporu 21. Yüzyıl Becerileri açısından yeniden değerlendirerek farklı bir çerçeve çizmeye çalıştık.


WEF Geleceğin İşleri başlığı ile ilgili bir beceri ve yetkinlik kümesi çıkaracak olursak aşağıdaki zihin haritasından istifade ederek siz de kişisel, kurumsal ve profesyonel gelişim çalışmalarınızda bu kümeleri kullanabilirsiniz.


🧭 Skill Mind Map:

📌Yeni beceri ve yetkinlik ihtiyacı

📌Teknolojinin benimsenmesi

📌Değişen temel beceriler

📌Yeniden vasıflandırma

📌İnsan-Makine arasındaki iş bölümü

📌Özyönetim becerileri

📌Üretkenlik ve refah seviyesi

📌Topluluk, bağlantı ve aidiyet

📌Eşitsizlikleri azaltmak

📌Çevrimiçi öğrenme fırsatları

📌Kurum İçi Yeniden İşe Yerleştirme

📌Çevresel, sosyal ve yönetişim ölçütleri

📌Yenilenmiş beşeri sermaye muhasebesi


Özet listeleri aşağıya bıraktım.


▶️ İş liderlerinin büyük çoğunluğu (% 94) şimdi çalışanların işlerinde yeni beceriler edinmesini bekliyor .


▶️ Teknolojinin benimsenmesi arttıkça 2025 yılına kadar tüm çalışanların % 50'sinin yeniden yetkinliğe ihtiyacı olacak.


▶️ Çalışanların yaklaşık % 40'ının altı ay veya daha kısa sürede yeniden iş yapmaları gerekeceğini tahmin ediyor.


▶️ 2025 yılına kadar değişecek olan temel becerilerin payı % 40 ve tüm çalışanların % 50'sinin yeniden vasıflandırmaya ihtiyacı olacak.


▶️ İş liderlerinin büyük çoğunluğu (% 94) şimdi çalışanların işlerinde yeni beceriler edinmesini bekliyor.


▶️ 2025 yılına kadar 85 milyon işin, insanlar ve makineler arasındaki işbölümündeki bir değişiklikle yer değiştirebileceğini, insanlar arasındaki yeni işbölümüne daha çok uyarlanmış 97 milyon yeni rolün ortaya çıkabileceğini tahmin ediyor.


▶️ İşverenlerin 2025'e kadar ön plana çıktığını gördüğü en önemli beceri ve beceri grupları, eleştirel düşünme ve analizin yanı sıra problem çözme gibi grupları ve aktif öğrenme, dayanıklılık, esneklik, stres toleransı gibi özyönetim becerilerini içerir.


▶️ Üretkenlik ve refahla ilgili endişeleri gidermek için, tüm işverenlerin yaklaşık üçte biri, dijital araçlar aracılığıyla çalışanlar arasında bir topluluk, bağlantı ve aidiyet duygusu yaratmak ve değişimin getirdiği refah zorluklarının üstesinden gelmek için adımlar atmayı bekliyor.


▶️ 2008 Küresel Mali Krizinin düşük eğitim düzeyine sahip bireyler üzerindeki etkisi ile COVID-19 krizinin etkisi karşılaştırıldığında, bugünkü etki çok daha önemli ve mevcut eşitsizlikleri derinleştirme olasılığı daha yüksek.


▶️ Kendi inisiyatifleriyle çevrimiçi öğrenme fırsatları arayan bireylerin sayısında dört kat artış, işverenlerin çalışanlarına çevrimiçi öğrenme fırsatları sunmasında beş kat artış ve çevrimiçi erişim sağlayan öğrenciler için kayıtlarda dokuz kat artış olmuştur.


▶️ İstihdamda olanlar % 88 artış gösteren kişisel gelişim kurslarına daha fazla önem veriyorlar. İşsiz olanlar veri analizi, bilgisayar bilimi ve bilgi teknolojisi gibi dijital becerileri öğrenmeye daha fazla önem vermişlerdir.


▶️ Ankete katılan işverenlerin ortalama % 66'sı, bir yıl içinde beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma yatırımlarından geri dönüş almayı bekliyor.


▶️ Ortalama olarak, işverenler, 2025 yılına kadar çalışanlarının % 70'inden biraz fazlasına yeniden beceri kazandırma ve beceri geliştirme olanağı sunmayı bekliyor. Ancak, çalışanların yalnızca % 42'si işveren destekli yeniden beceri kazandırma ve beceri geliştirme fırsatlarını benimsiyor ve kurslara çalışanların katılımı gecikiyor.


▶️ Şirketlerin, çevresel, sosyal ve yönetişim ölçütlerini benimseyerek ve yenilenmiş beşeri sermaye muhasebesi önlemleriyle eşleştirerek daha iyi beşeri ve sosyal sermaye ölçütlerine yatırım yapmaları gerekir.


▶️ Şirketler, temel bir işgücü stratejisi olarak işten çıkarmalardan ve otomasyona dayalı işgücü tasarruflarından daha geniş şekilde yararlanmanın aksine, teknolojik otomasyon ve artış nedeniyle yerinden edilen işçilerin yaklaşık % 50'sini dahili olarak yeniden yerleştirmeyi umuyor.


▶️ Kamu sektörü, risk altındaki veya yerinden edilmiş işçiler için yeniden beceri kazandırma ve vasıflandırmaya yönelik daha güçlü destek sağlamalıdır. Şu anda, işletmelerin yalnızca % 21'i çalışanlarını yeniden beceri kazandırma ve becerilerini geliştirme yoluyla desteklemek için kamu fonlarından yararlanabildiğini bildiriyor.

コメント


bottom of page