top of page

Yetenekler için işgücü becerileri nasıl değişecek?McKinsey Global Institute'nün İşgücü Becerileri raporunda yer alan değişen beceri ihtiyaçları ve gelecekte işgücü oluşturmak için belirttiği seçenekleri değerlendirdik. Yalın bir bakış açısıyla özellikle gençlerin üstüne durması gereken konularda tavsiyelerde bulunduk.


Yaş ve jenerasyon gözetmeksizin her defasında ifade ettiğimiz üzere sadece bireyler için değil şirketler için de geçerli olan ve fayda sağlayacağını düşündüğümüz önerileri paylaşıyoruz sizlerle. Birlikte çok daha güçlü olabiliriz ve değişimi birlikte yönetebilmek için sektör gözetmeksizin bir araya gelerek çözümler üretebiliriz.


Değişen işleri ve bu işler için gereken becerileri gelecek vizyonumuza almamız çok elzem ve önemli.


DEĞİŞEN BECERİ İHTİYAÇLARININ GERÇEKLERİ İLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN YAPISAL TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ 


Zihniyet Değişimi 

Yaşam boyu öğrenmeyi kültür edinenler ve bunu bir araç değil bir amaç olarak kullananların kazanacağı bir döneme girdik. Çalışanlara beceri geliştirme fırsatlarının sunulduğu #skilling, #reskilling ve #upskilling eğitim programlarının tasarlanması gerektiği bir zihniyet değişimi gerekiyor. Önce düşünce biçimlerini sonra da davranış biçimlerini değiştirecek yetenek yönetimi ön plana çıkacak. 


Örgütsel Yapılanma 

Keskin statü geçişlerinin olmadığı, ast-üst kavramlarının minimize edildiği, işbirliğine dayalı takım odaklı çalışma ortamlarının yaratıldığı çevik yapılar önem kazanacak. 


Yeni Yaka İşleri 

Meslek odaklı işlerin ve o işi gereken beceri setlerine dayalı iş faaliyetleri için farklı beceri seviyelerine sahip kişiler arasında iş paylaşımı yapıldığı ve bu anlamda beceri temelli yeni yaka işleri ortaya çıkacak. 


İşgücü Yapısı 

İş gücünün kullanımı dağılım gösterecek. Daha özgür ve daha nitelikli iş gücü oluşturacak serbest çalışma modelleri artacak. İnsanların özgürce maddi kazanç sağlamaya yönelik olan tavrı, yepyeni bir ekonomi oluşturdu. Freelance platformların çoğalmasıyla serbest çalışanların oluşturduğu yeni ekonomiye “Gig Ekonomisi” işgücü yapılarını değiştirecek.


İK Değişiklikleri 

Yetenek stratejilerinin geliştirilmesi büyük önem kazanacak. Yetenek yönetiminin temelinde temel ve yüksek bilişsel becerileri ile teknolojik becerileri yüksek olan yetenekleri şirketler daha çok talep edecekler. Bunun için Yetenek Avcıları İK pozisyonlarında daha fazla boy gösterecek ve yetenek yönetimi sistemlerinin kurulması şirketlerin işgücü yönetimi açısından önemli hale gelecek. 


GELECEKTE İŞGÜCÜNÜ OLUŞTURMAK İÇİN ŞİRKETLERİN ÖNÜNDE BULUNAN BEŞ SEÇENEK


Yeniden Eğitmek 

Reskilling ile kurumsal ve freelance çalışanların yeni veya daha gelişmiş becerileri öğrenmesi ve var olan beceri seviyelerini de yükseltmesi gerekecek. Şirketlerin beceri geliştirme planları yapması gerekirken çalışanlarında bireysel olarak kariyer yönetimi planlarına beceri eğitimlerini almaları gerekecek. 


İş Görevlerini Yeniden Düzenlemek 

İş süreçlerinin ve bu süreçler için gereken iş görevlerinin yeniden tanımlanması işgücünün yeniden düzenlenmesini sağlayacak. Zaman yönetimi ve etkili planlama ile kompleks beceri gerektiren karmaşık iş süreçlerini yönetebilmek etkin işgücü için güçlü bir beceri olacak. 


Yeni Becerilere Sahip İşgücü 

İş için gerekli becerilere sahip çalışanların yıldızı parlayacak. Bireysel çalışmalardan daha çok takım çalışmalarına uygun becerilere sahip çalışanlar daha çok talep görecek.


Yeni İş Sözleşmeleri  İşgücünü artırmak için freelance çalışanlar geçici olarak şirketler tarafından kiralanacak ve proje bazlı işlerde freelance çalışma davranışları artacak.

Emekliliği Serbest Bırakmak  Yeni işe alımlardan önce gerekli becerilere sahip olmayan çalışanların kalacağı zor bir dönem gelecek. Reskilling konusuna şirketler önem verecek ve yeni işe alımlarda öncelik mevcut çalışanların yeninden beceri kazandırılması ile şirket içi yetenek yönetimi yeni adaylar için bir bariyer olacak.

Comments


bottom of page