top of page

Büyük firmalar rol ve becerileri doldurmakta iki kat daha fazla zorluk çekiyor:


Şirketlerin % 67'si işe alım zorluklarını ifade ediyor ve neredeyse dörtte biri, bir yıl önce olduğundan daha fazla zorluk yaşadıklarını söylüyor. İş başvurusunda bulunanların arasında beceri ve yetkniliğe sahip olmayanların oranı %35 ve başvurularda en büyük zorluğun beceri ve yetkinlik eksikliği olduğunu söylüyor. İş arayanların, küçük işletmelerin verdiği ücretler karşısında (% 9) daha yüksek ücret (%14) beklediklerini söylüyor.


İşverenlerin yaklaşık üçte biri, iş başvurusunda bulunanların rolleri dolduramamalarının temel nedeninin beceri ve yetkinlik eksikliğinden dolayı olduğunu söylüyor. %20 lik diğer kısım, adayların gerekli deneyime sahip olmadığını söylüyor. Şirketler dijitalleştiğinde, iş süreçleri otomatikleştikçe ve dönüşüm geçirdikçe, teknik becerilerin ve insan gücünün doğru karışımı olan adaylar bulmak her zamankinden daha zor ve önemli. İşverenler, başvuru sahiplerinin ihtiyaç duydukları güç, beceri, yetenek veya insan gücünden yoksun olduğunu söylüyor. Küresel olarak, işverenlerin yarısından fazlası (%56) yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin işbirliği ve problem çözmenin takip ettiği en değerli insan gücü olduğunu söylüyor.


Neredeyse her sektörde müşteri hizmetlerine ve son ürün/hizmet teslimatına odaklanmak, doğru beceri karışımına sahip olmak demektir. Satış temsilcilerinin ürün bilgisi, ikna etme ve ilişki yönetimi, dijital envanter ve analitik araçlarını kullanma gereksinimi konusunda güçlü olması gerekirken, BT işlevlerinin insan yönetimi ve güçlü iletişim becerilerinin yanı sıra teknik yeteneklere de ihtiyacı var.


Sonuç olarak beceri ve yetkinlik eksikliği konusunda, hem işletmelerin hem de iş arayanların (hem çalışan hem de işsiz kesim) çapraz etki oluşturan beklentilerinin sonuçlara etki etmediğini görebiliyoruz. Çünkü beceri ve yetkinlik temelli profesyonel gelişim eksikliği hem işletmelerin hem de bireylerin ortak sorunu.


Kaynak: MPG Yetenek Yetersizliği Raporu.2018

Comments


bottom of page