top of page

İnsanlar Dikkatlerini Daha Etkili Bir Şekilde Odakladıklarında Daha Yaratıcı Olabilirler

"Haftalık çalışma saatlerini düşürürseniz, insanların dikkatlerini daha etkili bir şekilde odaklayabileceklerini ve çoğu zaman daha yüksek kalitede yaratıcı olabileceklerini göreceksiniz. Ayrıca insanlar, kendilerine iş dışındaki hayatlarını önemseme esnekliği veren şirketlere daha sadıklar.” Bu araştırma ve tespit Pennsylvania’daki Wharton İşletme Okulu’nda bir psikolog olan Adam Grant’a ait. “1920’lerde ve 1930’larda, haftalık çalışma saatleri kısaltıldığında çalışanların daha üretken olduğunu keşfeden Henry Ford, çalışma saatlerini 60 saatten 40 saate düşürdüğünde, çalışanların daha üretken olduğunu çünkü boş zamanlarında kendilerine daha fazla vakit ayırarak hem sosyal hem de kişisel gelişim anlamında zaman ayırabildiklerini ve bu sayede hem mutlu hem de işlerinde nitelikli çalışanlar olabilecek donanımlı bireyler olabileceklerini gördü. Bu, akademik araştırmalarla da desteklenmektedir. Birçok çalışma, daha kısa bir çalışma haftasının insanları daha mutlu ve daha üretken hale getireceği fikrini desteklerken, OECD rakamları, uzun çalışma saatleri kültürüne sahip ülkelerin üretkenlik ve saat başına GSYİH için genellikle düşük bir grafiğe sahip olduklarını gösteriyor. Deneyi inceleyen akademisyenler daha düşük stres düzeyleri, daha yüksek iş tatmini ve gelişmiş bir iş-yaşam dengesi duygusu sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuç çalışanların % 20 daha verimli olduklarını gösteriyor. Boş zamanları daha verimli hale getirme adına zamanyönetimi ve etkin planlama becerileri, araştırma becerileri ile öğrenmezekası, trend ve yenilik yönetim becerileri, değişim ve uyum yönetimi becerileri, teknolojiiletişimi ve dijitalzeka gibi beceriler olmadığı sürece az çalışma saatlerinden kalan zamanlarda işleri yönetmek ve nitelikli iş gücü oluşturarak iş dışındaki hayatlarımızı daha mutlu hale getirmek zor.

Comentários


bottom of page