top of page

Mercer'in 2021 Küresel Yetenek Eğilimleri Türkiye Araştırma Raporu

Mercer'in 2021 Küresel Yetenek Eğilimleri Türkiye Araştırma Raporu'nda yer alan sonuç bölümünde çok önemli öneriler yer alıyor.
Bu önerilerin bir kısmını beceri ve yetkinlik gelişimi çerçevesinde değerlendirmek gerekirse:


📍 Sizi geleceğe taşıyacak olan yetenekli çalışan özelliklerini belirleyin. Bu yeteneklerin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirleyin; onları güçlendirerek ve eğitim fırsatları sunarak kariyerlerine yatırım yapın.


📍 İnsan kaynakları süreçlerinizi, güçlü analitik araçlar kullanarak tasarlayın. Kurumunuzun analitik yeteneklerini belirleyin ve iş akışınızı etkili bir şekilde yönetmek için güçlü ölçütler kullanın.


📍 Çalışanlarınızın bağlılığını, motivasyonunu ve yeni çalışma şekline uyumluluğunu artıracak yeni deneyimleri birlikte oluşturmak için tasarım odaklı düşünce yöntemine ve etkileşimli süreçlere başvurun.


📍 Çalışanların stratejik görevlerine daha fazla zaman ayırabilmeleri için iş süreçlerinizi optimize edin. Kurum genelinde çevik çalışma yöntemlerini yaygınlaştırın ve çalışanlarına rehberlik etmek ve koçluk yapmak için liderlerin ilgili yetkinliklerini geliştirin.


📍 Stratejik hedeflerinize ulaşmada ve diğer çalışanların ilerlemesinde kilit rol oynayan liderlerinizin güçlü yönlerini ve gelişmesi gereken yönlerini belirleyin. Eğitim ve gelişim fırsatları sağlayarak liderlik becerilerini geliştirin.


📍 Kurumun performansını iyileştirme potansiyeline sahip olan çalışan deneyiminin gücünden yararlanın. Empati ve kapsayıcılık ile verimlilik ve üretkenlik arasında bir denge kurun.


Yetenek Eğilimleri başlığı ile ilgili bir beceri ve yetkinlik kümesi çıkaracak olursak aşağıdaki zihin haritasından istifade ederek siz de kişisel veya kurumsal beceri ve yetkinlik gelişimi çalışmalarınızda bu kümeleri kullanabilirsiniz.


Skill Mind Map:

 • Yetenek Kümeleri

 • Sürekli Gelişim

 • Güçlü Yönlerin Geliştirilmesi

 • Eğitim Fırsatları

 • Analitik Yetenekler

 • Çalışan Bağlılığı

 • Çalışan Motivasyonu

 • Tasarım Odaklı Düşünce

 • Stratejik Düşünce

 • Çevik Çalışma Yöntemleri

 • Güçlü Liderlik Özellikleri

 • Performans İyileştirme

 • Empati ve Kapsayıcılık

 • Verimlilik ve Üretkenlik

Comments


bottom of page